Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2011-01-09)

Paskelbta: 2011-01-12

Lipdau, lipdau, o galo vis nėra...

Šiuos Karaliaus Mindaugo žodžius apie Lietuvą iš Justino Marcinkevičiaus „Mindaugo“ priminė projekto “Dialogas – Žodis ir Spalva“ vadovas Egidijus Stancikas, pradėdamas sausio 9-osios renginį. Tai prasmingiausi žodžiai, pasakantys kiekvieno žmogaus, kuris yra kūrėjas Žemėje, gyvenimo prasmę. Ir kiekvienas renginys, vykstantis mūsų Šventovės konferencijų salėje, kur atskleidžia savo talentus menininkai, kur vyrauja pasidalinimas dovanomis, kurias suteikė Aukščiausiasis - ar tai nėra kruopelytė prie kruopelytės, kad mes kiekvienas stiprėtume savo dvasioje? Stiprėsime mes – stiprės ir Lietuva. To visiems linkėjo ir klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, sveikindamas susirinkusius su Naujaisiais metais.

Popietėje dalyvavusi ministrė Rasa Juknevičienė sveikino ne tik su Naujaisiais, bet ir su artėjančia visų pergalės diena – Sausio 13-ąja, kviesdama stabtelėti, susimąstyti ne tik apie tai, ko mums trūksta, bet pasidžiaugti laisvės vaisiais ir pasiekimais.

Žodžio valandoje susitikome su Kauno akademinio dramos teatro aktore Regina Varnaite, kuri vaidina 59-ąjį sezoną mūsų teatre. Tikriausiai nėra teatro mylėtojo, kuris nepažintų šios komiškų personažų kūrėjos. Valandoje jai talkino dukra Aušra Eidukaitytė, papasakodama apie aktorės kelią teatre, sukurtus vadmenis. Bekampienė iš Keturakio „Amerika pirtyje“, Izolda iš K. Sajos „Šventežeris“ , Uršulė iš K. Borutos „Baltaragio malūnas“ bei kitos ištraukos iš spektaklių prikaustė žiūrovus ir įtikino , kad Regina Varnaitė tebeskleidžia spinduliuojantį humorą .

Parodų salėje į savo darbų parodą pakvietė dailininkė Elma Šturmaitė iš Druskininkų. Ji daugiau nei trys dešimtmečiai kuria tekstilės ir tapybos srityse, dalyvavo daugiau kaip 120 grupinių, šalies bei tarptautinių parodų, jos kūryba buvo eksponuojama daugelyje užsienio šalių, akvarelės ir tapybos darbų įsigijo muziejai. Be Elmos Šturmaitės neįsivaizduojami plenerai, parodos. Tad reikia labai pasidžiaugti, kad šios dailininkės darbų parodą galės aplankyti ir mūsų sekmadieninių renginių lankytojai.

                                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021