Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - svečiuose Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai (2011-01-30)

Paskelbta: 2011-02-02

Ant balto lapo aš gyvenimą rašau...

Poezija...Tai sielos virpesiai, tai širdies dūžiai. Tai meilė ir viltis, tai skausmas ir praradimai, tikėjimas...Kiek daug telpa ir viename poezijos posmelyje? Paskutinįjį sausio sekmadienį poezijos mylėtojai turėjo retą galimybę susitikti, išgirsti, susipažinti su tais jaunais kunigais ir klierikais, kurie išleido almanachą „Duc In Altum“, kuriame ne tik poezija. Devynių autorių kūryba šioje knygoje. Susitikime dalyvavę – Nerijus Pipiras ir Ernestas Želvys skaitė savo kūrybą, o kitų autorių - aktorė Doloresa Kazragytė. Pirmuosius savo eilėraščius paskaitė Gediminas Kvedaras.

Autoriai teigia, kad knygoje praskleidžia širdies šydą, dalijasi šiluma ir nuoširdžiu pasitikėjimu, šiltu savo ieškojimų bei atradimų žodžiu. Tai jų ieškojimų ir atradimų, prasmių ir siekių pradžia. Giliai sušildė susirinkusiųjų širdis jaunųjų poetų eilės , jų atviras žodis apie save, apie pašaukimą. Jie - jauni, o salėje jų klausėsi vyresniojo amžiaus literatūros mylėtojai, bet nebuvo jokio barjero. Viskas susiliejo į atvirumo ir sielos virpesių jūrą, kur daug paprastumo ir gilaus nuoširdumo.

Jaunieji kunigai ir Kunigų seminarijos auklėtiniai ant balto lapo rašo apie gyvenimą, kokį jį patiria, kokį išgyvena, dėl ko sielojasi, ko ieško, dėl ko pergyvena.. “Atlaužk man riekę gerumo..“- rašo Nerijus Pipiras, „Tikiuosi, kad pasiseks, jei visada džiaugsmo šaltiniu man bus Dievas ir žmogus...“ – teigia Audrius Micka. Kiekvienas iš kūrėjų turėjo ką pasakyti...

Ši knyga, manyčiau, suteiks kiekvienam literatūros mylėtojui ne vieną džiaugsmo akimirką.

                                                         

  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021