Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena parapijoje

Paskelbta: 2007-03-28

11 val. šv. Mišiose dalyvavo Kauno miesto moksleivija, švietimiečiai, vicemeras Kazimieras Kuzminskas, atsakingi už socialines reikmes Loreta Kudarienė ir kiti savivaldybės nariai.

Šv. Mišias, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, aukojo kun. eduk. mgr. Gintaras Vitkus SJ.

Homiliją sakė parapijos klebonas Vytautas Grigaravičius, kuris atkreipė dėmesį į ypatingą šios Gavėnios kelią, skatinantį kiekvieną susimąstymui, apsisprendimui, tikrajam atsinaujinimui.

Į šią šventę gražiai įsipynė aktoriaus Egidijaus Stanciko surengta popietė konferencijų salėje. Lietuvių poetų sukurtais posmais, šlovinančiais karalių Mindaugą, aktorius parengė programą „Kelias į karūną“. Nuoširdžiu, išraiškingai pateiktu žodžiu E. Stancikas užbūrė gausiai susirinkusią auditoriją.

Po renginio susirinkusieji galėjo stebėti dailininko Viliaus Ksavero Slavinsko parodą „Žodis ir spalvos“.

Kitas iškilmingas šv. Mišias, skirtas Kovo 11-ąjai, 12.30 val. aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Homilijoje apgailestavo, kad ne taip sklandžiai viskas klostosi laisvoje Lietuvoje. Gal per greitai norime? Juk žydų išsilaisvinimas iš Egipto jungo vyko 40 metų. Gal ir pas mus viskas susitvarkys, išsispręs?

Baigiantis šv. Mišioms arkivyskupas paskelbė dekretą apie pop. Benedikto XVI skyrimą mūsų klebonui suteiktą monsinjoro titulą. Ši džiaugsminga žinia visiems buvo netikėta.

Dekanas dėkodamas su jauduliu kalbėjo, kad tai įpareigoja dar uoliau darbuotis Viešpaties vynuogyne.

Pastoracinės tarybos nariai, dėkodami arkivyskupui, kalbėjo: „Jūsų Ekscelencija, sunku atrasti, vos prieš keletą akimirkų sužinojus džiugią staigmeną, padėkos žodžius, dar sunkiau ištarti sveikinimus ir palinkėjimus, tik norisi išsakyti popiežiaus Benedikto XVI mintį: „Mieli kunigai, tarp darbų gausos, atraskite poilsio valandėlių, nes vien tik darbas užkietina širdį. Nepamirškite, kad šalia Jūsų yra žmonės, kurie laukia Jūsų paguodžiančio, padrąsinančio, raminančio žodžio“.

Vėliau aktorius E.Stancikas sveikindamas pasakė nuostabią frazę: „Tegul garbė neapleidžia Jūsų išminties!“.

Džiaugiamės ir sveikiname kleboną dekaną monsinjorą teol. lic. Vytautą Grigaravičių. Linkime jam nesustoti ir toliau uoliai darbuotis Viešpaties vynuogyne.

B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021