Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legionas. Pažadas Švč. Mergelei Marijai (2011-03-15)

Paskelbta: 2011-03-16

 

Kiekvienas tapdamas Marijos legiono nariu, viešai, iškilmingai duoda pažadą, tardamas legionieriams svarbius žodžius: „Šventoji Dvasia, sustiprink ir padėk man, kad Kristus, mano Viešpats, galėtų augti manyje, kad aš su Marija , Jo Motina, galėčiau Jį nešti pasauliui ir sieloms, kurioms Jis reikalingas“. Tai ne tik pažadas, bet kartu ir Marijos legiono veiklos programa.

Šios programos mūsų, Kristaus Prisikėlimo parapijos, Marijos legionas šventai laikosi ir vadovaujasi nuo pat įkūrimo pradžios (2001 m.)

Per šiuos metus Marijos legiono narės apaštalavo, nešė Dievo žodį Kauno klinikose besigydantiems ligoniams. Juos guodė, mokė melstis, pasitikėti Šventąja Dvasia ir M. Marijos globa. Daugeliui ligonių, jiems sutikus, kviesdavo Klinikų koplyčioje patarnaujančius kunigus, kurie suteikdavo Ligonių sakramentus.

Legionierių rūpesčiu Klinikų koplyčioje patarnaujantys kunigai pakrikštijo nemažai gimusių kūdikių, daugelis nesusituokusių šeimų, po įtikinamųjų pokalbių, priėmė Santuokos sakramentą.

Šie Gailestingumo metai, tik įsibėgėja, tačiau jau atlikta nemažai darbų. Marijos legiono narės visa dėmesį skiria gailestingumui. 

Mažojoje bažnyčioje, prie Jėzaus Gailestingumo paveikslo, tris dienas per savaitę 15.00 val. pravedame Jėzaus Gailestingumo vainikėlio, litanijos ir kitų maldų kalbėjimą. Adoracijos metu pasikeisdamos (viena adoruoja, kita - prakalbina atvykusius tikinčiuosius) mokome kaip kalbėti Jėzaus Gailetingumo vainikėlį, aiškiname jo reikšmę, o taip pat adoracijos svarbą, maldos galios ypatingą poveikį pasitikintiems ja ir panašiai. Nemažai žmonių prisipažįsta, kad jiems tai naujiena ir jie mums nuoširdžiai dėkoja.

Pastovai lankome namuose ligonius, turinčius tiek dvasinę, tiek fizinę negalią. Juos guodžiame, mokome melstis, pasitikėti Šventąja Dvasia, Švč. M. Marijos globa. Po dvasingų pokalbių aplankyti žmonės ne tik šypsosi, jaučia nusiraminimą, bet ir kviečia dažniau pas juos apsilankyti.

Didelę dvasinę paramą suteikia mūsų Dvasios vadas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jo dėmesys mūsų apaštališkiems darbams mus džiugina, suteikia jėgų bei stiprybės atliekant bet kokį darbą.

Šį straipsnelį noriu baigti Marijos legiono legionieriaus pažado žodžiais: „Marija yra mano sielos Motina. Jos širdis ir mano yra viena. Ir iš tos vienos širdies ji vėl taria anuos senovės žodžius: „Štai aš Viešpaties tarnaitė“.... Leisk savo galiai nužengti ant manęs, ateiti į mano sielą su ugnimi ir meile, ir padaryti ją Marijos meile...“


                                                  Kristina Jasilionienė, Marijos legiono pirmininkė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021