Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susitikimas su Šv. Rašto magistru kun. Linu Šipavičiumi (2011-03-21)

Paskelbta: 2011-03-23

 

Šventojo Rašto pažinimo grupelės vadovo kun. Nerijaus Šmierausko iniciatyva kovo 21 d. buvo surengtas susitikimas su Gerojo Ganytojo parapijos vikaru, Šv. Rašto magistru, kun. Linu Šipavičiumi. Susitikimo tema: „Dievo gailestingumas“.

Pradžioje prelegentas paaiškino ką reiškia žodis „Gailestingumas“. Ši samprata paaiškinama nuo vertimo tikslumo. Pavyzdžiui, verčiant iš slavų kalbos, tai reikštų Dievo namus, iš graikų – būrimasis, bendrystė su Dievu, pagal apaštalą Paulių – tai gyvojo bendravimo vaisiai – gailestingumo darbai.

Apskritai gailestingumo sampratos formavimuisi įtakos turėjo svarbiausieji istoriniai du momentai: Bažnyčioje iki II a. vyravo graikų kalba, o nuo II a. pabaigos iki 1965 m. vyravo lotynų kalba. Vadinasi nemažą įtaką sąvokų formavimuisi padarė lotynų bažnytinė kalba.

Toliau kun. Linas plačiai papasakojo apie terminologijos formavimąsi, demonstruodamas tai net hebrajų rašmenimis.
Po to perėjo prie Dievo gailestingumo apraiškų Senajame Testamente, o Naujajame Testamente pateikė lentelę, kurioje nurodytos konkrečios Evangelijų vietos.

Klausytojai prašė plačiau paaiškinti įgimtos nuodėmės prasmę, kodėl Senajame Testamente Dievas parodytas žiaurus?

Visi nuoširdžiai padėkojo už naudingą susitikimą, padėjusį giliau pažvelgti į Dievo gailestingumo poveikį žmogaus gyvenimui.

                                                                                Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021