Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – Žodis ir Spalva“ (2011-03-20)

Paskelbta: 2011-03-23

Kiekviena diena gera...

Ir ne tik diena, bet ir valanda, jeigu ją prasmingai praleidi. O tokia valanda pasidžiaugėme visi susirinkę mūsų Šventovės konferencijų salėje kovo 20 dieną . Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius priminė, apie ką kalba šio sekmadienio Evangelija, priminė atsimainymo stebuklą. Jis sakė, kad jam labai gaila tų žmonių, kurie nesidžiaugia kasdieniu gyvenimu, kurie nuolat dejuoja, o palaiminti yra tie, kurie gyvena tikėjimo dvasioje, kurie ištiesia pagalbos ranką, dalinasi, džiaugiasi, dėkoja, kurie derina tikėjimą su gyvenimu. Ir kvietė būti apaštalais.

Dialogo „Žodis ir Spalva“ valandoje dalyvavo aktorius Petras Venslovas. Projekto vadovas Egidijus Stancikas Petrą Venslovą pavadino lietuviško žodžio ambasadoriumi. Tai išties labai gražus įvardijimas, nes aktorius jau daug metų su lietuvišku žodžiu keliauja po Lietuvą, net ir už Atlanto.

Ir kiekvieną kartą girdėdami Petrą Venslovą - patiriame ne tik naujų versmių, jis atveria mums nežinomus poezijos klodus, atverčia naujus mūsų poetų ar vertėjų darbų puslapius. Pagerbdamas vertėjo Vaclovo Šiugždinio šimtąsias gimimo metines, aktorius skaitė Oskaro Milašiaus poeziją, kurioje labai daug spalvų - liūdesio, ilgesio, vienatvės, meilės Tėvynei. Anot Petro Venslovo, jeigu ne Vaclovas Šiugždinis, kuris išvertė Oskaro Milašiaus kūrinius - nebūtų pažinęs šio lietuvio poeto, gyvenusio ir kūrusio Prancūzijoje. Žinoma, ir ne tik aktorius.

Parodų salėje ir šį sekmadienį netrūko dailės mylėtojų, nors nuo kovo 6-osios čia gėrimės dailininko Gintaro Pankevičiaus darbais, nuskaidrinančiais ir liūdniausiai nusiteikusį. Jo darbai tarsi kalba apie pavasarį, šviesą, apie gerumą.

                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021