Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kai tarsit šitą žodį, širdim klausykit...(2011-03-11)

Paskelbta: 2011-03-23

 

O šis mums lietuviams šventas žodis, anot Justino Marcinkevičiaus, – tai Lietuva. Jau dvidešimt vieneri metai sukako, kai mes atgavome Nepriklausomybę, kai Kovo 11-oji tapo labai brangia švente. Jai ir buvo skirta sekmadienio popietė kovo 13-ąją.

Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ į svečius pasikvietė Kauno miesto mišrų chorą „Gimtinė“, vadovai – Rimantas ir Margarita Vaičekoniai. Choras padovanojo susirinkusiems prasmingą koncertą.

Dainos buvo skirtos Lietuvai, o kiekvienoje dainoje tai mūsų tautos istorija, pagarba žuvusiems, motinoms, o svarbiausia –meilė Tėvynei , kurios niekada nėra per daug. Skambėjo J. Marcinkevičiaus, J. Jakšto, V. Palčinskaitės, S. Gedos eilės apdainuojančios meilę Lietuvai ir jos žmones.

Susirinkusius su Kovo 11-ąja sveikino visiems gerai pažįstami pas mus vykstančių renginių mecenatai – Aleksandra ir Vytas Bancevičiai, Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas, Žaliakalnio bendruomenės „Žaliakalnio aušra“ valdybos pirmininkė Regina Markevičienė.

 

Po iškilmingos dalies senjorai pakvietė visus svečius pasivaišinti kukliomis vaišėmis. Visus sušildė ne tik arbata, kava, labiausiai – pabendravimas bei kartu atliekamos, visų mėgiamos ir niekad nepamirštos mūsų tautos dainos.
Kai „Gimtinės“ vadovo Rimanto Vaičekonio rankose pravirko armonika - abejingų nebuvo.

Praėjusiais metais senjorai Kovo 11-ąją paminėjo taip pat su „Gimtinės “ choru, juolab buvo malonu vėl kartu pabūti, pabendrauti šios gražios šventės proga.

                                                                   Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021