Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

"Dialogas - žodis ir spalva" (2011-04-10)

Paskelbta: 2011-04-13
Gyvenimo simfonija...
Kiekvienas žmogus pašauktas kurti savo simfoniją Žemėje. Ir nėra lengva, kad ji suskambėtų įvairiomis spalvomis, kad kiekvieno kuriamas gyvenimas teiktų džiaugsmą ne tik sau, bet ir šalia gyvenančiam. Juk būna kančios ir nuopolių, ir skausmo, bet reikia įveikti, reikia būti stipriems ir padėti vieni kitiems. Apie tai ir kalbėjo klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius balandžio 10-ąją susirinkusiems į renginį „Dialogas – Žodis ir Spalva“. Juk laukiame Verbų sekmadienio, laukiame Šv. Velykų. Jis kvietė atsiliepti į šalia gyvenančių skausmą, neviltį, būti jautresniems, o kad pajustume Prisikėlimą – reikia ruoštis, susivokti ir išgyventi širdimi.
Apie dviejų kūrėjų, dviejų mylinčių žmonių gyvenimo simfoniją išgirdome valandoje, skirtoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osioms mirties ir Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės 125-osioms gimimo metinėms. Jų laiškus, kuriuose lyg įvairiausiais instrumentais groja meilė, viltis, tikėjimas, ištikimybė – skaitė aktoriai Inga Mikitavičiūtė ir Saulius Čiučelis. M. K. Čiurlionio kūrinius atliko pianistė Inga Kižytė Ramonienė.
Po valandos, kupinos šviesos, M. K. Čiurlionio provaikaitis Džiugas Paliukaitis pakvietė į savo kūrybos darbų parodą. Jis yra dalyvavęs grupinėse parodose, yra surengęs personalines parodas Druskininkuose, Kaune.
                                                                 Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021