Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečių iš Mažosios Lietuvos viešnagė parapijoje (2007-10-14)

Paskelbta: 2007-10-15

 

Spalio 14 d. mūsų parapijoje svečiavosi choristai iš nedidelio Mažosios Lietuvos miestelio – Pagėgių, šv. Kryžiaus bažnyčios. Kartu atvyko ir parapijos klebonas kun. Vytautas Gedvainis. Jis aukojo Sumos šv. Mišias, o choristai giesmėmis džiugino tikinčiuosius.

Šv. Mišių pradžioje kun. V. Gedvainis pasakė, kad šiandien Pagėgiuose tikintieji meldžiasi už Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tikinčiuosius, o mes šioje Šventovėje.

Homilijoje klebonas kalbėjo apie tai, kad šios dienos Evangelija (Lk 17,11-19) moko vienos gražiausios, maloniausios dorybės – dėkingumo. Visada reikia stengtis pasakyti žmogui gerą žodį, padėkoti už kiekvieną tau padarytą gerą darbą. Ką daro Jėzus padauginęs duoną, prikėlęs žmogų iš numirusių, per Paskutinę vakarienę įsteigęs Eucharistiją? Visada dėkoja Dievui, savo dangiškajam Tėvui.
        Ar per šią savaitę radome kam padėkoti? Ar ištarė jūsų lūpos: „Aš esu tau dėkingas?“
         Baigdamas kun. V.Gedvainis palinkėjo: „Tu esi amžinojo gyvenimo vaikas, Prisikėlimo vaikas. Tegul tavo ranka bus laiminanti ranka“.


        Po to svečiai konferencijų salėje džiugino susirinkusius savo kūrybos dainomis.        

Po šilto susitikimo, svečiai pakilo į bažnyčios terasą. Nuostabus oras leido grožėtis Kauno apylinkių vaizdais, prieš akis atsivėrė rudens spalvose skendintis Kaunas.

Nusileidus žemyn, visų laukė gardūs užkandžiai, kuriuos paruošė mūsų choristės, vadovaujant maestro D. Beinarytei. Pasirodo, ji ne tik puikų balsą turinti, bet ir nuostabius kulinarinius sugebėjimus.
           Pasisotinę, dar kartą sugrįžome į konferencijų salę. Mons. V. Grigaravičius trumpai papasakojo filmo „Prisikėlimas“ sukūrimo istoriją ir svečiai su įdomumu jį pasižiūrėjo. 
           Pagal tolimesnę programą svečių laukė išvyka į Pažaislio vienuolyną. Ten susipažinę su vienuolyno istorija, pajudėjome link Kauno marių.
         Saulė nešykštėjo šviesos ir šilumos, medžiai pasipuošę margaspalviais lapais, nuostabus vaizdas į marias, plaukiojančios jachtos džiugino akį. Vėl skambėjo dainos, eilės, linksmas draugiškas juokas.           
        

 

 

       

 Iki greito susitikimo! - skambėjo šūksniai. Atsisveikindami dar ilgai mojavome vieni kitiems.
                                                                                                                                 B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021