Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Šventėme Šv. Velykas... (2011-04-27)

Paskelbta: 2011-05-01


Gausus senjorų būrys susirinko balandžio 27-osios popietę. Tai buvo labai iškilminga popietė. Visi atsinešė lauknešėlį, kuriame buvo ir margutis, netrūko pavasarinių žiedų, o svarbiausia visi buvo šventiškai nusiteikę, juk susirinkome jau ketvirtą kartą švęsti šv. Velykų.

Popietėje apsilankęs klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius kalbėjo apie Prisikėlimą kiekvieno širdyje, kad Velykose gyventume ilgai ilgai, juk giedojome „Aleliuja“, juk išgyvenome mirties nugalėjimo džiaugsmą. „Laukdami Prisikėlimo šventės, - sakė klebonas, - padarėme gerų darbų, bet tas laikas turi tęstis ir nesibaigti kartu su Velykomis“.

Artėja Motinos diena ir kiekvienos senjorės širdin pasibeldė klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus ištarti žodžiai: „Lenkiu galvą Jums – mamos, močiutės, sveikinu ir dėkoju už viską, ką jūs išgyvenote savo širdyse, linkiu , kad sulauktumėte kiekviena artimųjų dėmesio, gerų žodžių ir aplankykime tas motinas, kurios yra Amžinybėje, dovanodami joms maldą.

Klebonas taip pat pakvietė į šeštadienio vakarą vyksiančią vigiliją, skirtą popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijai. Taip pat palinkėjo džiaugtis gyvenimu, bendrauti, turtinti save, atsinaujinti ir patirti tikrųjų vertybių džiaugsmą.
Popieteje vyko graži šventė: rinkome gražiausią margutį, daužėme ir valgėme, išgirdome, kodėl margutį reikia pasidalinti su kitu žmogumi, kokios Šv. Velykų tradicijos.

 Daug gražių posmų buvo skirta mamoms, močiutėms, daug gražių palinkėjimų, “Ilgiausių metų“ ir gražiausi žiedai - senjorams, kurie gimę balandžio mėnesį.
                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021