Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vigilija skirta popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijai (2011-04-30)

Paskelbta: 2011-05-02

Balandžio  30 d. 21 val. mūsų bažnyčioje vyko Vigilija popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijai.
Vigilijai vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, giedojo Kauno muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, vargonavo Dalia Jatautaitė.
Skamba giesmė "Viešpats pakrantėje stovėjo"...
Monsinjoras supažindina su Jono Pauliaus II gyvenimo akimirkomis, kurios ryškiai atspindi popiežiaus paklusnumą Dievui, nuolankų tarnavimą Jam ir žmonėms. Jono Pauliaus II gyvenimas, tai – pavyzdys ne tik kunigams, bet ir visiems, kurie paklusta Dievo valiai.
Po to buvo rodomas filmas „Devynios dienos, kurios pakeitė pasaulį“. Filmas sugrąžino į 1979 metus, priminė melo ir veidmainystės kupiną gyvenimą sovietų okupacijos metu,  Jono Pauliaus II ryžtingas kalbas, suvienijusias lenkų tautą kovai prieš okupaciją.
Vėl skamba vargonai, giesmė ....
Tuomet Kauno dramos teatro aktoriai Egidijus Stancikas ir Nijolė Lepeškaitė perskaitė Karolio Wojtylos knygos „Priešais juvelyro parduotuvę“ pirmąją dalį. Tai jaunystėje parašytas romantiškas, jaudinantis kūrinys, kuris jautriai palietė susirinkusiųjų širdis.
Vėl vargonų garsai ir giesmė...
Monsinjoras sakydamas, kad popiežius Jonas Paulius II nuolat kalbėjo rožinį, (jis papildė rožinį ketvirtąja dalimi – Šviesos slėpiniais) ir pakvietė kartu sukalbėti šią dalį prie išstatyto Švč. Sakramento. Rožinio maldą pravedė vikaras kun. Nerijus Šmerauskas.
Po maldos išgirdome pop. Jono Pauliaus II  lietuviškai pasakytą kalbą jo viešnagės Lietuvoje metu.
Vigilijos pabaigoje klebonas padėkojo susirinkusiems už kantrybę ir pasveikino su nauja diena (buvo jau po 24 val.). Šią dieną Vatikane visam pasauliui bus paskelbta Geroji naujiena – Popiežius Jonas Paulius II yra palaimintasis.
Tegul būna mūsų maldos dar karštesnės ir nuoširdesnės prašant Pal. Jono Pauliaus II užtarimo pas Viešpatį.
                                                           Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021