Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Kam skirtas gyvenimas (2011-06-01)

Paskelbta: 2011-06-12

Taip pavadino savo antrąją knygą Vytautas Nezgada, pirmoji jo knyga – prisiminimai - „Gyvenimo kelyje“. Vytautas Nezgada kauniečiams žinomas kaip aktyvus Sąjūdžio Kauno tarybos narys, Kauno Sąjūdžio tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Seimo narys ir mūsų tautos Šventovės atstatymo komiteto narys. Todėl jo apsilankymas senjorų popietėje birželio 1-ąją buvo labai šiltai sutiktas. Kartu su juo dalyvavo poetas Robertas Keturakis. Žinoma, buvo kalbama apie Vytauto Nezgados knygas ir jų kelią pas skaitytoją.

Apie autorių ir jo knygas Robertas Keturakis įžangoje rašo: “ Vytautas Nezgada yra XX amžiaus žmogus. Toji kelionė, kupina tylaus džiaugsmo ir dramatiškų įvykių, žuvimų ir prisikėlimų, palaimos ir prakeiksmų, paliko žmoguje nepraeinantį maudulį ( reikėtų sakyti – kančią) dėl išniekintų vertybių, išniekinto žmogaus tikėjimo nenugalima tiesa ir gėriu (kuris bet kada nejučiom gali tapti gerumu), suterštų šventenybių, neapykanta užnuodytų gyvenimų ir likimų...Skaitytojas iškart pajaus autoriaus betarpiškumą, daug ką patyrusio ir supratusio žmogaus susikaupimą, gebėjimą sudėtingus reiškinius, būsenas, išgyvenimus perteikti atviru, giliu, spalvingu žodžiu“.

Poetas Robertas Keturakis kalbėjo apie iškilią Vytauto Nezgados asmenybę ir jo knygas, taip pat paskaitė savo kūrybos posmų. Sujaudino poeto žodžiai tarti senjorams „ Pavydžiu jūsų bendrumo, jaudina jūsų dėmesys, gerumas, nepaprastai esu dėkingas, kad turėjau galimybę su jumis pabendrauti “.

 Vytautas Nezgada kukliai kalbėjo apie savo knygas, prisiminė Šventovės atstatymą, kalbėjo , kas jį jaudina šiandieniniame gyvenime. Pabrėžė, kad kiekvienas senjoras yra lobynas gyvenimo patirties, išminties, o tai reikia dalinti vaikams ir anūkams, pabarti, patarti. Ir kvietė būti ta viltimi, kad blogis, kuris tarpsta mūsų tautoje, bus išgyvendintas.

Senjorai ne tik pasidžiaugė susitikimu su iškiliomis asmenybėmis, bet galėjo įsigyti Vytauto Nezgados knygų ir pratęsti pažintį, jas skaitydami ar padovanodami artimiesiems, bičiuliams.

                                                                  Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021