Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Į gyvenimą - su Bažnyčios palaiminimu (2011-07-15)

Paskelbta: 2011-07-25

 

Jau tapo įprasta, kai per patį vidurvasarį vidurinėse mokyklose, gimnazijose, vėl atgyja šurmulys. Tik dabar šurmuliuoja patys vyriausieji — abiturientai, susikaupę, rimti, brandesni. Tarp jų sukinėjasi klasės auklėtojai, mokyklų vadovai. Egzaminų vargai jau praeity, belieka gauti kelialapį į gyvenimą — brandos atestatą. Kiekvienas nori, kad ši akimirka būtų kuo iškilmingesnė, įsimintinesnė.

„Saulės“ gimnazijos abiturientai, jų tėvai, gimnazijos vadovai, klasės auklėtojai, būrelis mokytojų liepos 15-ąją skubėjo į bažnyčią. Būtent čia jau keleri metai iš eilės vyksta brandos atestatų įteikimo iškilmė. Šį kartą visus džiugino solistės Ritos Preikšaitės atliekami kūriniai, Dalios Jatautaitės vargonavimas. Joms vadovaujant pirmiausiai buvo sugiedoti Lietuvos ir gimnazijos himnai. Po to Žodžio liturgija iškilmę pradėjo parapijos klebonas. Jis perskaitė Evangeliją pagal Matą (13, 1-9), apie dirvon beriamą grūdą. Dirva įvairi, sąlygos bręsti grūdui skirtingos, todėl ne kiekvienas išdygsta, ir ne kiekvienas išdygęs duoda derlių. Tik į „gerą dirvą nukritę grūdai duoda gerą derlių: vieni šimteriopą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą“ (Mt 13, 19).

Evangelijos komentarą klebonas baigė žodžiais: „Mieli abiturientai, jūs buvote ta dirva, į kurią krito jūsų mokytojų žodžiai, žinios, išmintis. Tai, kad šiandien jūs visi gaunate brandos atestatus liudija, kad buvote gera dirva. Tikiu, kad ateityje, išmintingai pasirinkę tolimesnes studijas, duosite gausų derlių. Telaimina jus Dievas ir teteikia jums gausių malonės dovanų“. Po to tylos minute buvo pagerbti šiais metais žuvę abiturientai Dalius ir Matas. Tada solistė Rita Preikšaitė sugiedojo „Ave Maria“. Daug gražių, prasmingų žodžių, palinkėjimų pasakė gimnazijos direktorė Aldona Sellienė, pavaduotojos Rita Grigelienė ir Lijana Čiarienė, klasės auklėtoja Ilona Knyzelienė, ir vieno iš abiturientų mama. Gyvai, jausmingai abiturientų vardu dėkojo mokytojams abiturientas Paulius. Tarp prakalbų visą laiką skambėjo vargonai ir solistės atliekami kūriniai.

Pagaliau prasidėjo paskutinioji iškilmės dalis — brandos atestatų įteikimas. Pirmieji gavo 49 abiturientai, baigę gimnaziją su pagyrimu, toliau abėcėlės tvarka rikiavosi likusieji 9 klasių abiturientai. Kiekviena klasė kartu su auklėtoja turėjo galimybę pakilti į bažnyčios terasą, nuo kurios simboliškai atsivėrė erdvė į platųjį pasaulį.

Paskutiniai atodūsiai, paskutiniai rankų paspaudimai, švelnūs apsikabinimai ir ... pirmyn į kelią, savąjį kelią. Taip norisi dar ištarti Evangelijos žodžius: „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“ ( Mt 7, 13-14).

                                                 Birutė Vasylienė 
 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021