Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2011 m. – Dievo Gailestingumo metai. Akimirkos iš parapijos gyvenimo (foto albumas)

Paskelbta: 2011-08-12

Krikščionių vienybės pamaldos (2011-01-20)

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legionui 10 metų (2011-02-08)

 

V. Kašubos horeljefo "Prisikėlęs Kristus" pašventinimas (2011-04-24)

Atsisveikinimas su a.a. kun. dr. Arvydu Žygu (2011-06-10)

Dievo Gailestingumo šventė parapijoje (2011-05-28)

 Švč. M. Marijos statula iš Fatimos parapijoje (2011-08-26)

Klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus 20 metų Kunigystės jubiliejus (2011-09-22)

Vysk. Romualdo Krikščiūno 1-ųjų mirties metinių paminėjimas (2011-11-03)

Jubil. alt. kun. Vaclovo Aleksandravičiaus jubiliejus (2011-12-11)

Dievo Gailestingumo metų užbaigimo iškilmė (2011-12-26)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021