Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – Valanda su kunigu (2011-10-30)

Paskelbta: 2011-11-01

Spalio 30 d. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius po Sumos šv. Mišių pakvietė parapijiečius  į konferencijų salę dialogui prie arbatos puodelio.

Susitikimo pradžioje monsinjoras parodė filmą „Jaudinanti istorija“ apie sunkius ligonius, gulinčius vienoje palatoje.

Vienas jų gulėjo prie lango ir lengvino antro sunkiąją dalią pasakojimais apie įstabius vaizdus, kuriuos matė žvelgdamas į pasaulį.

Vieną rytą atėjusi sesutė rado pasakotoją mirusį. Tuomet antrasis pasiprašė, kad jį paguldytų prie lango.  Kaip jis nustebo, kai iš paskutiniųjų jėgų pakilęs ir pažvelgęs pro langą, išvydo tik mūrinę sieną... Dar labiau nustebo, kai atėjusi sesutė pasakė, jog mirusysis buvo aklas.

Štai kokia pamokanti istorija apie žmogiškumą, didelį norą padėti kitam. Jei nori būti laimingas, teik laimę kitam, - baigė istoriją klebonas ir pakvietė visus  prie arbatos puodelio.

Užsimezgė šiltas, nuoširdus pokalbis tarp  susirinkusių ir monsinjoro. Tikintieji naudojosi proga ir dauguma kėlė klausimus įvairiais klausimais, susijusiais su dalyvavimu šv. Mišių liturgijoje.

                                                     B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021