Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - prieš Vėlines (2011-10-26)

Paskelbta: 2011-11-16

 

Paskutinis spalio trečiadienis buvo skirtas artėjančioms Vėlinėms. Jos artėja...Mes ne tik tvarkome ir lankome kapus, ne tik uždegame žvakeles ir meldžiamės už mirusiuosius. Mes susimąstome, nes yra apie ką pamąstyti... Popietėje dalyvavo kanauninkas Robertas Pukenis.

Žmogus trokšta amžinai gyventi. Deja, kaip nubyra pageltę lapai, taip kas minutę ir žmonės krenta į Amžinybės gelmes. Jie iškeliauja, o Tu, pasaulio Viešpatie, pasilieki ir rūpiniesi gyvųjų sėja. Tu esi gyvenimo ir mirties Viešpats. Ir mes diena po dienos artėjame prie Amžinybės slenksčio... Mirtis yra stiprus akstinas susimąstyti, branginti gyvenimą dėl gyvenimo...Mes nieko tikro nežinotume, jeigu ne Kristaus Apreiškimas, atidengiąs paslaptį.

Evangelijos turinio kulminacija – kančios ir mirties nugalėjimas, Kristaus Prisikėlimas. Viešpats įrodė, kad žmogus turi sielą ir jo laukia nemirtingumas, prisikėlimas…..Jėzaus mirtis gelbsti mus nuo skausmingos minties – mūsų laukia ne nebūtis, bet prisikėlimas... Tikėdami amžinai gyvą Kristų, melskime amžinojo gyvenimo dangaus karalystėje pačiais nuoširdžiausiais ir prasmingiausiais žodžiais – „Tėve mūsų“.

Šios bei kitos kanauninko Roberto Pukenio mintys ir ragino susimąstyti ne tik apie kasdieninius rūpesčius, bėdas, džiaugsmus, ne tik apie gyvenimą Žemėje.

                                                 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021