Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kryžiaus kelio stočių konkursas (2011-12-02)

Paskelbta: 2011-12-09

 

Gruodžio 2 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje įvyko Kauno arkivyskupijos kurijos bažnytinio meno komisijos posėdis dėl Kryžiaus kelio stočių sukūrimo paminklinei Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai.

Posėdyje dalyvavo Kauno arkivyskupijos kurijos bažnytinio meno komisijos nariai: prof. dr. Laima Šinkūnaitė, dr. Rima Valinčiūtė – Varnė, prof. Nijolė Lukšionytė, Rimantas Zimkus, dr. Aušra Vasilauskienė bei Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pastoracinės tarybos nariai Rima Lipšienė ir Gintautas Paulauskas.

 

Monsinjoras, atplėšęs kiekvieną voką atskirai, supažindino su gautais projektais (buvo pateikti penki projektai).

Vyko projektų peržiūra ir įvertinimas. Po didelių diskusijų projektas pripažintas tinkamu buvo autoriaus p. Juozo Vosyliaus iš Klaipėdos. Pritarus Kauno arkivyskupui S.Tamkevičiui ir vyskupui Jonui Ivanauskui, Kryžiaus kelio stotys bus pagamintos iš medžio plokščių.

 

 

Vėliau komisijos nariai prof. dr. Laima Šinkūnaitė ir dr. Rima Valinčiūtė -Varnė bei parapijos klebonas susitikime su tapytoju J.Vosyliumi aptarė ir suderino tolimesnę eigą. Autoriui reikia parengti naują projekto variantą pagal komisijos rekomendacijas, t.y. sukurti vieną natūralaus dydžio kelio stočių eskizą, o kitus parengti mažesnio formato.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021