Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Įteikti 2011 metų padėkos ženklai „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ (2011-12-26)

Paskelbta: 2011-12-27

 

Gruodžio 26 d. minint Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 7-ąsias konsekravimo metines, Pastoracinės tarybos nutarimu (2011 11 29 d., protokolo nr. 5) padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ apdovanoti šie parapijai nusipelnę asmenys:

Toronto  (Kanada) Prisikėlimo parapijos bendruomenė už ženklią finansinę paramą Kauno arkivyskupijos Carito sriubos valgyklai.

Bažnyčios Sumos choro seniūnė Janina Liaugaudienė už nuopelnus aktyviai ir kūrybingai dalyvaujant parapijos gyvenime.

 

Parapijos Carito vedėja Danutė Ševeliovienė už ištikimą krikščioniško tikėjimo liudijimą ir aktyvų dalyvavimą karitatyvinėje bendruomenės veikloje.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021