Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dievo Gailestingumo metų užbaigimo iškilmė ir Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 7-osios konsekracijos metinės (2011-12-26)

Paskelbta: 2011-12-27

 

Gruodžio 26-ąją, antrąją šv. Kalėdų dieną, iškilmingomis šv. Mišiomis paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, minint Šventovės konsekracijos 7-ąsias metines, buvo užbaigti Dievo Gailestingumo metai Kauno arkivyskupijoje.

 

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius bei kiti arkivyskupijos dekanatų dekanai, miesto parapijų klebonai ir vikarai. (išsamiai žr.: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=711&pg=1)

Po šv. Mišių pagal tradiciją, minint Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 7-ąsias konsekravimo metines, įteikti padėkos ženklai parapijai nusipelniusiems asmenims. (išsamiai žr.  http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=1476&at=ar&pgi=1)

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021