Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Su Naujaisiais metais! (2012-01-04)

Paskelbta: 2012-01-11

 

Išsiskyrėme 2011-aisiais, o susitikome jau 2012-aisiais. Tad pirmąją šių metų trečiadienio popietę mes ir pavadinome „Su Naujaisiais Metais“.

Pas mus svečiavosi trys dainininkės kanklininkės: Danutė Kupliauskienė, Gražina Večerskienė ir Janina Lekečinskienė. Beje, šios moterys jau nebe pirmą kartą dalyvauja mūsų popietėse.

 

Tad 2012-uosius pradėjome posmais apie gyvenimą ir likimą, sveikinimais ir linkėjimais. Mūsų viešnios padovanojo gražiausių dainų pynę ir išjudino visus popietės dalyvius. Ilgai ir nuotaikingai skambėjo gražiausios, ir daug metų dainuojamos mūsų tautos dainos. Tikrai nieko netrūko popietėje: ir dainų, ir posmų, ir palinkėjimų , o svarbiausia geros nuotaikos.

Visada greitai prabėga laikas, kai esi tarpe žmonių, kurie dalinasi gerumu, švytinčiomis akimis. Taip ir buvo šioje popietėje, net skirstytis nesinorėjo. Argi tai nėra geriausias vaistas nuo daugelio ligų?

 

Linkėdami vienas kitam gerų metų, sveikatingų metų, popietę pabaigėme Jono Pauliaus II malda “Tepaspaudžia ranką“ : “Dieve, atsiųsk savo Dvasią, idant ji veiktų mūsų širdyse, kad nedraugai atsivertų dialogui, priešai paspaustų vieni kitiems rankas, tautas sutarimas sujungtų...“

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021