Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio popietėje – Mokykimės suprasti Šventąjį Raštą (2007-11-14)

Paskelbta: 2007-11-16


Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai su džiaugsmu sutiko pasiūlymą – studijuoti Šventąjį Raštą. Juk kiekvienas puikiai suprantame, kad nepakanka skaityti Šventąjį Raštą kaip romaną, kad tam reikia daug laiko ir gilių studijų. O labiausiai reikia profesionalaus paaiškinimo.

Pirmasis užsiėmimas buvo apžvalginė įžanga apie Senąjį Testamentą ir Naująjį Testamentą. Užsiėmimą vedė Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

Klebonas pabrėžė Senojo Testamento sudėtingumą, paskaitydamas ištraukas ir Testamentų vertėjo arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko komentarus, bei juos paaiškindamas. Mokė, kaip reikia skaityti Senojo Testamento psalmes. Išgirdome glaustus, bet išsamius paaiškinimus apie Naująjį Testamentą ir jį sudarančias Mato, Luko, Jono ir Morkaus Evangelijas. Monsinjoras Vytautas akcentavo, kad svarbu ne tik pamilti Šventąjį Raštą ir jį studijuoti, bet ir gyventi, pritaikyti kasdienybėje. Juk dėka Šventojo Rašto galime pakeisti save.

Be abejo, buvo ir klausimų, į kuriuos klebonas išsamiai atsakė.

                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021