Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Leidinio „Evangelija kasdien“ pristatymas (2012-02-12)

Paskelbta: 2012-02-13

Vasario 12 d. parapijiečius pradžiugino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kuris 18.00 val. aukojo šv. Mišias.

Nuoširdūs vyskupo homilijos žodžiai apie nuodėmės baisumą, apie Dievo gailestingumą, Jo begalinę meilę, Jo siekį kiekvienam padėti, pripildė širdį švelnumo, gėrio ir vilties.

Šv. Mišių aukai iškilmingumo suteikė Kauno sakralinės muzikos mokyklos ansamblio „Giesmė“ atliekamos giesmės.

Po šv. Mišių konferencijų salėje vyskupas pristatė ketvirtąjį  liturginių  B metų ciklo leidinį  „Evangelija kasdien“.

Įžangoje vyskupas kalbėjo, kaip gimė sumanymas parašyti šias knygas. Tai noras įamžinti įspūdį iš Šventosios žemės, tas nepaprastai brangias vietas, kur vaikščiojo Kristus, kur darė stebuklus, kur už mus prisiėmė žiauriausią mirtį ant kryžiaus. Jo troškimas, kad kiekvienas ne tik žvelgtų į Gerąją Naujieną – Linksmąją Evangeliją, bet ja gyventų, spinduliuotų Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir rodytų pavyzdį kitiems.

Šiais metais išleista 4-oji dalis, be to išleistas kalendorius, kuris padės atrasti, kuri Evangelijos dalis turi būti atversta tą dieną. Kitais metais bus išleista paskutinė C metų dalis ir tai bus pilnas komplektas, kuriuo galėsime vadovautis. Ypač gerai būtų, jei jas pamiltų jaunos šeimos. Dievas yra Meilė, todėl ši meilė, kasdien sklindanti iš Linksmosios Evangelijos puslapių sustiprins šeimą, tarpusavio santykius, padės pakelti visus sunkumus.

Vyskupas pasidalino mintimis kaip buvo derinamos nuotraukos prie tekstų. Taip pat pasakojo, kad vieną egzempliorių padovanojo LR Seimo pirmininkei Irenai Degutienei. Vėliau buvo nupirktas dar vienas egzempliorius, kuris padėtas Seimo koplyčioje ir kasdien atverčiamas reikiamas puslapis.

Intarpuose skambėjo ansamblio „Giesmės“ atliekamos giesmės: „Šlovinkime Viešpatį“, „Ave, Marija“, ‚„Telaimina Viešpats ir saugo“, „Viešpaties lelija“.

Pabaigoje tradiciškai visi sugiedojo „Viešpaties palaimos prašome“.

Nuoširdus ačiū vyskupui už didžiulį rūpestį, kad Kristaus žodis pasiektų kiekvieno širdį, kiekvieną šeimą.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021