Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijiečių susitikimas su Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais (2012-02-12)

Paskelbta: 2012-02-13

Jau tampa gražia tradicija vieną žiemos sekmadienį susitikus dalintis žodžio šiluma.

Vasario 12-ąją po Sumos šv. Mišių Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji buvo pakviesti į susitikimą su Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais.

 

Susitikimą pradėjęs parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kvietė burtis draugėn, kad šią šaltą žiemos dieną žmogaus širdis sušiltų. Monsinjoras ragino dalintis tikėjimu tarsi gyvosios duonos rieke.

 

Susitikime su parapijiečiais dalyvavę Kauno kunigų seminarijos klierikai Nerijus Pipiras, Robertas Urbonavičius, Gediminas Kvedaras ir Medūnas Balandis pasidalijo savo mintimis apie žodžio svarbą pašaukimo kelyje, atskleidė savo kūrybinius ieškojimus, paskaitydami gana gausiai susirinkusiems žmonėms po keletą savo kūrybos posmų.

Popietė baigta pasitikėjimo kupina, trumpa ištrauka iš žodžio misterijos, skirtos įvilktuvėms į kunigišką drabužį, „Sacerdos in aeternum“: „Kristau, <...> būk mano stiprybė...“

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021