Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminėta Pasaulinė ligonių diena (2012-02-11)

Paskelbta: 2012-02-15

Vasario 11 dieną,  per Lurdo Palaimintosios Mergelės liturginį paminėjimą, visa katalikų Bažnyčia yra kviečiama paminėti Pasaulinę ligonių dieną. (Popiežius Benediktas XVI. Žinia 20-osios Pasaulinės ligonių dienos proga )

Šią dieną Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje per visas šv. Mišias buvo teikiamas Ligonių patepimo sakramentas, prisimenant Lurdo Švč. Mergelę Mariją, pas kurią kasmet atkeliauja milijonai sunkių, negalių kamuojamų žmonių, kurie turi viltį pasveikti.

Tokia pat viltis sklido ir iš veidų žmonių, besiartinančių prie kunigo, kuris vyskupo pašventintu aliejumi tepė kaktą ir delnus. Rimtis, susikaupimas ir sunkiai valdomas jaudulys, apėmė visus, tarsi pats Kristus būtų palietęs sakydamas: „Noriu, būk švarus“. (Mk 1, 41)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021