Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – prisiminimuose rašytojas Vincas Krėvė-Mickevičius (2007-11-21)

Paskelbta: 2007-11-23

 

Malonu, kad į pagyvenusių žmonių sambūrio popietes renkasi nemažas būrelis žmonių, kad jau pradedame pažinti vienas kitą, o bendravimas tampa šiltesnis.

Šiemet sukako 125-osios rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus gimimo metinės, todėl lapkričio 21-osios popietė ir buvo skirta Vincui Krėvei-Mickevičiui.

Svečiuosna atvyko muziejininkė Nijolė Raižytė iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus.
Ji papasakojo apie mūsų literatūros klasiko gyvenimą ir kūrybą, pateikdama autentiškų amžininkų prisiminimų. Klausėmės ištraukų iš Vinco Krėvės kūrinių.

Kaip rašė A. Vaičiulaitis: „Jau su pirmais savo veikalais jisai tapo mūsų klasiku, vienu iš mylimiausių lietuvių tautos rašytojų. Jis lietuvių kūrybos pasaulį praturtino gausiau, negu kuris kitas mūsų autorius, jeigu žiūrėti svarbių veikalų skaičiaus. Donelaitis savo didybę ir garbę pagrindė tais vienais „Metais“, Maironis – „Pavasario balsais“, o Vincas Krėvė net penkiais tvirtais šulais – apysakomis „Šiaudinėj pastogėj“, „Dainavos šalių senų žmonių padavimais“, dramomis „Šarūnu“ ir „Skirgaila“ ir penktas stulpas „Dangaus ir žemės sūnūs“.“

Buvo labai miela vėl prisiminti iškilaus rašytojo kūrybą, vėl įsiklausyti į jo raštų kalbos turtingumą ir grožį.

                                                                                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021