Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - Žodis ir spalva“ (2012-02-19)

Paskelbta: 2012-02-23

Viešpatie, dėkojam už kiekvieną žodį...

Artėja Gavėnia. Apie ją ir kalbėjo klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius susirinkusiems konferencijų salėje vasario 19-ąją po šv. Mišių. Jis palinkėjo gražiai praleisti Užgavėnes, o Gavėnios metu ruoštis Šv. Velykoms: atlikti kuo daugiau gerų darbų, pažvelgti į save, savo sąžinę, suvokti savo silpnybes ir joms nepasiduoti.

 

„Dialogo - Žodis ir spalva “ valandoje aktorius Egidijus Stancikas pakvietė pakeliauti lietuviško žodžio keliu. O jis buvo labai sunkus ir gruoblėtas, uždraustas, paniekintas.

 

Aktorius pateikė daug istorijos faktų apie mūsų tautos Žodį, jo puoselėtuojus, saugotojus. Ir ne vieno poeto eilėmis skleidė lietuviško Žodžio grožį. Nebūtų lietuviško žodžio, nebūtų lietuviškos kalbos - nebūtų ir tautos.

„Viešpatie, dėkojam už kiekvieną gerą žodį“ – tarė aktorius Egidijus Stancikas. O klausytojai buvo labai dėkingi aktoriui, nes patyrė didelę istorijos pamoką, pajuto, kuo mums reikia didžiuotis, ką privalu branginti ir saugoti.

Daug žiūrovų dėmesio sulaukė ir šį sekmadienį menininkų Natalijos Luščinaitės-Krinickienės ir Romazano Krinicko darbų paroda.

 

Jų dukra Aleksandra Orlovienė, kalbėdama apie savo tėvų kūrybą, pabrėžė, kad jie dirbo Lietuvai.

 

Ačiū kūrėjams, kad mes šiandien galime pasidžiaugti jų darbais.

Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021