Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia įrašyta į Kultūros vertybių registrą (2012-03-01)

Paskelbta: 2012-03-02

2012 sausio 23 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT2 - 3):
1. Kauno mažajai Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai (33558), esančiai Aukštaičių g. 4, Kauno m. suteikti teisinę apsaugą, įrašyti į Kultūros vertybių registrą, apibrėžti teritorijos ribas ir nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį.

 

Kauno mažosios Kristaus prisikėlimo bažnyčioje esančius Stasio Ušinskio vitražus (u.k. 8419) pripažinti objekto vertingosiomis savybėmis.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021