Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - paroda „Bažnyčia ir menas“ (2012-02-26)

Paskelbta: 2012-03-08

Vasario 26-ąją dieną  meno mylėtojai buvo pakviesti konferencijų salėn į knygų parodą „Bažnyčia ir menas“. Parodos autoriai ir organizatoriai – Romualdas Dobrovolskis ir Rima Lipšienė iš savo asmeninių bibliotekų susirinkusiems eksponavo  per šimtą knygų. 

 

Juk šie metai  paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais , Maironiui – 150 metų gimimo jubiliejus, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai – 40 metų , Lietuvos krikštui 625 –eri.  Taigi be knygų mes būtume akli ir pamirštume  istoriją. Knygos  kaip šventos relikvijos, kurios atskleidžia istoriją,  meną, primena mūsų tautos  vertybes, tradicijas, o mums  padeda tobulėti.


Romualdas Dobrovolskis išsamiai papasakojo apie parodoje esančias knygas , kurias   ne kiekvienam yra galimybė nusipirkti.  Jis taip pat pasakojo apie pirmąją bažnytinio meno parodą Lietuvoje , įvykusią 1931 m., apie arkivyskupo J. Skvirecko įkurtą Bažnytinio meno muziejų Kaune. Parodoje buvo knygos  apie bažnyčias ir meną , išleistas ne tik  Lietuvoje, bet ir  Amerikoje. Taip pat  apie šventuosius ir palaimintuosius, popiežius ir kardinolus.

 

Knygų mylėtojai turėjo  gerą progą ne tik susipažinti su įdomiais leidiniais, galėjo  pavartyti, pasiskaityti, pasikalbėti su parodos  autoriais. Atsigaivinę karšta kava, niekas neskubėjo skirstytis ir džiaugėsi, kad turėjo  retą galimybę susipažinti su labai vertingais leidiniais.

Rima Lipšienė


         

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021