Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Maestro Danguolei Beinarytei įteiktas II laipsnio Santakos garbės ženklas (2012-03-09)

Paskelbta: 2012-03-09

 

Kovo 11-osios,  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos,  proga  miesto meras Andrius Kupčinskas Rotušėje pagerbė Lietuvai ir Kaunui nusipelniusius kauniečius,

 

kurių tarpe buvo  ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Sumos choro vadovė, vargonininkė, maestro Danguolė Beinarytė (išsamiai žr.: http://www.kaunas.lt/index.php?3376148370)

 

Danguole, Jūs esate pašaukta kurti mūsų gyvenime gėrį, šviesą ir meilę.  Per Jūsų talentą mes jaučiame Dievo priartėjimą, prisilietimą, balsą.

 

Telaimina Jus Paslapties būtis, težydi lemties anemonas, tepadeda Jums Dievas kūrybos erdvėse...

 

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021