Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia – Respublikos nacionalinė vertybė 2011 m. – objektas, garsinantis Lietuvą (2012-03-16)

Paskelbta: 2012-03-19

 

Kovo 16 d. Vilniaus miesto Rotušėje vyko dienraščio „Respublika" kartu su „Zonta International" penktus metus organizuojamo „Respublikos nacionalinių vertybių rinkimai“ „Nacionalinė vertybė 2011“ apdovanojimų vakaras.


 

Kiekvieną savaitę dienraštyje „Respublika“ buvo  spausdinamos žmonių aprašytos ir atsiųstos vertybės. Pasibaigus metams, Vilniaus miesto Rotušėje organizuojamas apdovanojimų vakaras, kuriame  apibendrinamas metus trukęs projektas, kuriame galėjo dalyvauti kiekvienas Lietuvos žmogus. Sukviečiama kompetentinga komisija, kuri išrenka penkis nugalėtojus, šeštąjį renka skaitytojai. Per "Nacionalinių vertybių" apdovanojimų vakarą paskelbiami šešių nominacijų nugalėtojai: "Žmogus amžininkas"; "Žmogus istorinė asmenybė"; "Istorinis faktas"; "Reiškinys, garsinаntis Lietuvą"; "Daiktas, objektas, garsinantis Lietuvą" ir "Respublikos" skaitytojų balsas. Nugalėtojams įteikiama, specialiai šiam projektui sukurta statulėlė „Šakelė". Visiems rašiusiems įteikiami Padėkos raštai, dovanojamos „Respublikos" prenumeratos. „Nacionalinių vertybių rinkimai" skirti atrasti, prisiminti ir parodyti tai, ką turime vertingo. Visa tai, kas svarbu Jums ir mums. (apie projektą)


 

Tautos šventovė dėka gerb. p. Vetustos  Prišmantienės atsidūrė nominantų sąraše.  Nuoširdžiai  dėkojame p. Vetustai už rašinį apie Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, kuris buvo spausdintas „Respublikos“ dienraštyje ir atitiko konkurso sąlygas.

Vakarą pradėjo muzikologas Viktoras Gerulaitis, kuris padėkojo pagrindinėms šio projekto iniciatorėms: gydytojai, teisininkei Ramunė Trakymienei, Nidai  Binkauskei ir TV režisierei Laimai Lingytei bei visiems komisijos nariams.


 

Vakaro vedėjas perskaitė ankstesnių metų pagrindinius nominantus.

Sveikinimo žodį tarė komisijos pirmininkė, profesorė, filologė, literatūrologė Viktorija Daujotytė, žurnalistas Gediminas Jakavonis ir „Zonta International“ įkūrėja Ramunė   Trakymienė.

Po to sekė nominantų apdovanojimai Garbės raštais, tame tarpe  buvo ir mūsų bažnyčia, kaip objektas,  garsinantis Lietuvą.

Kauno Laisvės paminklas metų nominacijoje „Objektas, garsinantis Lietuvą“ laimėjo pagrindinį prizą ir Kauno miesto  merui Andriui  Kupčinskui  buvo įteiktas skulptoriaus Viktoro Tunkevičiaus sukurta statulėlė „Šakelė“.


 


Visi nominantai be Garbės raštų gavo „Zontos“ puodelį, metinę dienraščio „Respublikos“ prenumeratą, kai kuriems nominantams buvo įteiktas Vilniaus  M. Čiurlionio menų mokyklos albumas „Dailė“. (Mes taip pat gavome visus šiuos prizus).

Rašiusieji rašinius, tarp kurių, antri metai iš eilės, daugiausia yra iš Panevėžio miesto, gavo Padėkos raštus ir „Respublikos“ prenumeratą“.

Kiekvieną nominaciją lydėjo nuoširdūs muzikologo V. Gerulaičio žodžiai. Intarpuose skambėjo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokinių ir jų vadovų paruoštos dainos bei muzikiniai kūriniai.

Šiltas, jaukus, nuoširdumu ir pasididžiavimu savo tauta dvelkiantis vakaras baigėsi bendravimu prie vaišių stalo.

Nuoširdus ačiū šio projekto organizatoriams, kurie paakina, padrąsina, sužadina norą ieškoti, pažinti, pagarsinti mūsų Lietuvos žmones, objektus, įvykius.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021