Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios raštinės renovacija (2012-03-29)

Paskelbta: 2012-03-29

Vasario 14 d. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius Vilniuje, VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje, pasirašė sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Parapijinė socialinės rizikos asmenų integracijos sistema“ įgyvendinimo.

Trišalė projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

Šio projekto lėšomis kovo 01 d. prasidėjo  namo, kuriame buvo raštinė  (prie  mažosios bažnyčios),  renovacija.

Darbus atlieka UAB „Lausta“ , vadovaujama direktoriaus Stepono Lauryno.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021