Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - Žodis ir spalva“ (2012-04-01)

Paskelbta: 2012-04-04

 

„Dialogo – Žodis ir spalva“  valanda įvyko ir  Verbų sekmadienį. Joje dalyvavusi Kauno akademinio dramos teatro aktorė Vilija Grigaitytė renginio pradžioje sakė, kad ilgai galvojusi, ką ji galėtų paskaityti  mūsų Šventovės konferencijų salėje. Juolab, kad projekte dalyvaujanti jau penktą kartą, o šis sekmadienis ypatingas – Verbų sekmadienis.

 

Aktorė pasirinko  Nijolės Miliauskaitės kūrybą, kuri prieš dešimtmetį išėjo  Amžinybėn per Verbų sekmadienį. Vilija Grigaitytė  ne tik skaitė Nijolės Miliauskaitės kūrybą,  bet ir amžininkų prisiminimus, pasakojo apie šios poetės gyvenimą,  kuris buvo kupinas  kančios, meilės, pasiaukojimo.

 

Menininkas Mindaugas Juodis be ilgų kalbų pakvietė susirinkusius į savo tapybos darbų parodą. Jo kūrybinė biografija vairi, savo idėjas gyvendina juvelyrikoje ir tapyboje. Nuo 2001 metų dalyvauja įvairiose parodose, projektuose, festivaliuose.

Kaip sako autorius: „Mano paveikslai - tai vaizdinių nuotrupos ar būsenų fragmentai iš mano pasąmonės“. Meno mylėtojai parodą galės aplankyti iki gegužės mėnesio.

                                                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021