Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Gimtadienio šventė (2007-11-28)

Paskelbta: 2007-12-03

 

Jau prabėgo du mėnesiai, kai kiekvieną trečiadienį renkasi į popietes pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai.. Šio priešadventinio trečiadienio susitikimas buvo skirtas tiems, kurie gimę spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. O jų buvo net septynios sambūrio dalyvės. Prasmingi sveikinimo žodžiai, palinkėjimai, tortas su žvakutėmis, rožių žiedai. Švenčiančias gimtadienius pasveikino ir kunigas Julius Grigonis.

Ir, be abejo, sudainuota „Ilgiausių metų“. Liejosi dainos viena po kitos. Popietėje svečiavosi etnografinis ansamblis „Sūduva“, kurio vadovė Teresėlė Varnagirienė. Ansambliečiai mums padovanojo daug gražių dainų, kurių ne vienos teksto ir melodijos autorė – ansamblio vadovė Teresėlė . Eiles skaitė ne tik ji, bet ir ansamblio dalyvis Kazimieras Černiauskas. Neliko abejingi ir sambūrio dalyviai. Pasirodo, kad ir jų tarpe yra ne vienas puikiai sugebantis ilgiausias poemas padeklamuoti. Buvome pamaloninti Irenos Petružienės, Povilo Bylos, Akvilės Jogminaitės ir Irenos Starkauskienės skaitomomis eilėmis.

Artėja Adventas, Šv. Kalėdų laukimas. Ir ansambliečiai, ir sambūrio dalyviai vieni kitiems linkėjo pajausti širdimi laukimo džiaugsmą, atleisti ir džiaugtis kiekviena diena, neskaičiuojant metų naštos. Be to, tikime, kad su ansambliu „Sūduva“ susitiksime ir ateityje, nes jo dalyviai mylėdami dainas ir iš širdies dalindamiesi savo sugebėjimais, pažadėjo ir ateityje apsilankyti sambūrio susitikimuose.O gimtadienių šventė taps gražia tradicija.

                                                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021