Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunų šeimų ratelis - tai tik maža dalelė iš mūsų gyvenimo... (2012-04-26)

Paskelbta: 2012-04-26

Kristaus  Prisikėlimo parapijos Jaunų šeimų ratelis kviečia jaunas šeimas, sutuoktinius įsijungti į jų veiklą, vadovaujamą   koordinatorės ses. Ramutės Budvytytės SSC.

Ratelio nariai   renkasi 2 kartus per mėnesį,  sekmadieniais kartu švenčia Švč. Eucharistiją, drauge meldžia Dievo globos ir palaimos šeimoms, aktyviai dalyvauja parapijos organizuojamose renginiuose, švenčia šventes, vyksta užsiėmimai, pokalbiai. 

Tai tik maža dalelė iš mūsų  gyvenimo...(fotoalbumas)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021