Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – Įspūdžiai iš rekolekcijų Kanadoje (2012-04-29)

Paskelbta: 2012-05-02

 

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius  balandžio 29-ąją  pakvietė tikinčiuosius po šv. Mišių į konferencijų salę ir pasidalino  mintimis, ką teko pamatyti besilankant Kanadoje. „Rekolekcijos, susitikimai  su lietuvių bendruomenėmis Monrealyje, Otavoje,Toronte ir kituose miestuose  atskleidė, kaip ir kuo gyvena Lietuvos išeiviai Kanadoje, todėl noriu pasidalinti  su jumis  tais įspūdžiais, kuriuos patyriau“ – sakė klebonas.

 Jis buvo  sujaudintas  vaizdinga lietuviška kalba ir nuoširdžiu priėmimu kiekvienoje bendruomenėje. Gyvas klebono pasakojimas ir nuotraukos atskleidė ir priartino  lietuvių kanadiečių gyvenimą, kuris nebuvo rožėmis klotas, kaip ir visų emigrantų. Jie sunkiai dirbo,  jie patys savo rankomis ir lėšomis statė bažnyčias ir jas išlaiko, puoselėjo ir puoselėja lietuvybę. Deja, kai kurios bendruomenės baigia sunykti. Ten bendruomenės  nariai mielai bendrauja bažnyčių salėse po šv. Mišių, bendruomenių komitetai rūpinasi bažnyčių išlaikymu, o kunigai atsidavę sielovadai.

Daug metų mūsų Carito valgyklai Toronto parapijos bendruomenė atsiunčia auką. Už šią paramą  Toronto bendruomenei klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius įteikė padėką ir paminklinės Prisikėlimo bažnyčios maketą.

Prelegentas pasakojo ne tik apie lietuvių bendruomenių gyvenimą, bet ir apie miestus, kuriuose  teko lankytis, nuotraukose pamatėme ne tik bažnyčias ir susitikimus su  lietuvių bendruomenės nariais, bet ir Parlamento rūmų sales, Toronto vaizdus iš televizijos bokšto bei miestų vaizdus.

Didelis būrys susirinkusiųjų (žvilgtelėkite į nuotrauką) buvo dėkingi klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui už įdomų pasakojimą.

                                                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021