Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje - Muzikos poveikis dvasiniam žmonių gyvenimui (2012-04-26)

Paskelbta: 2012-05-03

 

Susitikimo metu kunigas teol. lic. bažn. muz. mgr. Vilius Sikorskas apžvelgė bažnytinės muzikos stilių  raidą, jos poveikį dvasiniam žmogaus gyvenimui, supažindino su liturginės Bažnyčios muzikos grožiu ir sakralumu.

Jau nuo ankstyvųjų viduramžių (V -IX) svarbiausios muzikos meno raidos kryptis buvo bažnytinė muzika. Jos pagrindinė forma - grigališkasis choralas atsirado VIII a. pabaigoje. Visais laikais bažnyčia buvo profesionalios muzikos centras.

Buvo aptarta giedojimo situacija Lietuvoje,  šv. Mišių giesmių repertuaro bei bažnytinių chorų „kokybės" klausimai. Giedojimas, bažnytinė muzika užima išskirtinę „sielos“ raiškoje vietą, todėl būtina skirti didesnį dėmesį jos kokybei kelti, kaip pvz.: šv. Mišių metu galėtų giedoti visi operos, pasaulietiškų chorų tikintys atlikėjai.

Muzika - svarbi sritis parapijų  bendruomenių gyvenime. Diskusijos metu buvo apgailestauta, kad „šiandieninė" Bažnyčia  „neužsako" bažnytinės muzikos pas profesionalius kūrėjus ir nemaža jos dalis šiandien yra mėgėjiška.

Bažnytinės muzikos žanrų, formų, spalvų įvairove žavėjomės klausydami kunigo pristatomų CD.  Susitikimas su kun. Viliumi praturtino ne tik žiniomis iš muzikinio pasaulio, bet ir atsakymais apie aktualius iškylančius tikėjimo klausimus.

Labai dėkojame kun. Viliui  Sikorskui už skirtą dėmesį.

St. Raščiuvienė, Šeimų bendruomenės koordinatorė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021