Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencija „Visur Kristų įnešti“ (Pal. J. Matulaičio užr.,p. 4) paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2012-05-22)

Paskelbta: 2012-05-23

Konferencijoje dalyvavo Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas doc. Artūras Lukaševičius, koordinatorė Inga Rakauskienė, Kauno miesto mokyklų ir gimnazijų tikybos mokytojai, parapijų, bei rektoratų katechetai.

 

 Konferenciją vedė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Savo pranešime mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo apie tikėjimo perdavimo vaikams ir jaunimui aspektus, problemines sritis, kurios turėtų būti peržvelgtos siekiant pagerinti krikščionišką formaciją ir indentifikuoti reikalingų veiksmų kryptį. 

 Dekanas pateikė apklausos „Jaunimui tikėjimas – asmeninis apsisprendimas“, kuri buvo apibendrinta 2012 m. Romoje XII Europiniame kongrese, skirtame katechezei, rezultatus. Tyrimą atliko šio kongreso parengiamoji darbo grupė. Jame dalyvavo vaikai, jaunimas, tėvai bei seneliai ir buvo apklausta daugiau nei 3600 žmonių įvairiose šalyse. „Tikėjimas yra susitikimas  su prisikėlusiu Jėzumi Kristumi, kurį galime pajusti Bažnyčioje, Jo Mistiniame Kūne. Tačiau šis susitikimas su gyvuoju Kristumi visad vyksta per asmeninį ar bendruomeninį susitikimą su jau tikinčiais žmonėmis. Katechezė yra tikėjimo perdavimas vykstantis Bažnyčioje.“ – kalbėjo dekanas. Toliau pristatydamas pagrindinius akcentus, kurie buvo svarstomi Europinio kongreso metu, dekanas pabrėžė: „Nagrinėta  tiesioginės aplinkos, krikščioniškos bendruomenės, bei liturginio gyvenimo įtaka asmeninei vaiko ar jaunuolio tikėjimo kelionei.  Tiesioginė aplinka t.y. šeima, kuriai skiriama pirmoji vieta, kur vaikas susipažįsta su tikrove, taigi ir su Dievu bei Bažnyčia. Sekmadienio, Kalėdų, Velykų ir kitų liturginių švenčių minėjimas šeimoje daro teigiamą poveikį tikėjimo kelionėje bei išlieka svarbus net paauglystės metais. Tyrimo dalyviai pažymėjo, kad draugai dažnai paminėti antroje pagal svarbą vietoje kaip tikėjimo liudytojai, ar atitolintojai. Vaikams, paaugliams ir jaunimui svarbu išgyventi savo tikėjimą kartu su bendraamžiais. Jei draugai neina į Mišias, jos tampa nepatrauklios ar netgi našta. Mokyklos vaidmuo yra įvairialypis, priklausomai nuo to, ar mokykla valstybinė, ar privati katalikiška. Pastebėta, kad katalikškos mokyklos padeda įvesti į krikščioniškąjį tikėjimą, nes jose sukuriama aplinka, kur krikščioniškieji simboliai ir kalba yra normalu. Taip pat su krikščioniška kultūra susiduriama ne tik   tikybos pamokų ar katechezės metu, bet ir dėstant kitus dalykus bei švenčiant krikščioniškas šventes. Nuo tikėjimo paauglystėje atitolstama ne tik dėl to, kad bendraklasiai yra netikintys, bet ir dėl spaudimo ir poreikio daug mokytis. Dalyvavimas įvairių grupių ir judėjimų veikloje padeda augti tikėjime. Bendruomenė, kur vaikai gali rasti tikinčių bendraamžių bei suaugusių yra ypatingai svarbi krikščioniško identiteto formacijai. Vaikams ir jaunimui yra svarbu matyti kunigų, mokytojų bei aktyvių tikinčiųjų pavyzdį.

Katechetų, ruošiančių vaikus Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentams, tiesioginė pareiga skatinti tėvus kartu su vaikais dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose. Šeimos narių dalyvavimas katechetiniuose susitikimuose daro teigiamą poveikį, todėl reikia pamąstyti apie bendrus tėvų ir vaikų renginius. Tai galėtų būti viktorinos, disputai, žaidimai, liudijimai, įdomios paskaitos.“

Vėliau dekanas pristatė tikybos mokymosi statistiką pagal Kauno miesto mokyklų pateiktus duomenis ir pabrėžė mokytojų ir jų asmenybių svarbą supažindinant vaikus su Bažnyčios gyvenimu bei asmeniniame ryšyje su Dievu. Dekanas pasidžiaugė, kad Kauno I dekanate tikybą dėsto kvalifikuoti pedagogai. „ Į vaiką turėtumėte žvelgti atsikratę visų neigiamų vertinimo klaidų, jausdami atsakomybę ir įsipareigojimą. Tai žinoma pareikalauja valios pastangų, tikro savęs atsižadėjimo. Jei norite laimėti vaiką, turite užkariauti jo širdį. Ir tai daryti su didele meile, kantrybe, nuoširdžiu švelnumu. Šiame piktame, pilname neigiamų emocijų pasaulyje tapkite savo mokiniams draugais, kuriems jie galėtų pasiguosti, pasidalinti skausmu, patikėti savo dvejones, nerimą.“ –kalbėjo monsinjoras . Vėliau, pateikęs keletą pamokančių pal. J. Matulaičio asmeninių įžvalgų iš jo užrašų, dekanas palinkėjo konferencijos dalyviams gausios Dievo malonės ir paramos kilniame ir atsakingame mokytojų darbe ir paragino visus  gausiai dalyvauti artėjančiame jaunimo festivalyje „Dievas yra meilė“.  

Parapinės katechezės ir tikybos mokytojų  būsimų rekolekcijų aktualijas pristatė Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius:  „Šiais mokslo metais dėmesį sutelkėme į jaunimo ALFA  komandų parengimą parapijose. Šios komandos turės būti katechetų pagalbininkais rengiant sekančias grupes Sutvirtinimui nuo ateinančio rugsėjo. Puiki galimybė toliau formuoti šią komandą ir sustiprinti jos krikščioniškąjį identitetą yra būsimas  jaunimo festivalis. Paraginkite dalyvauti ne tik savo komandos narius, bet ir kitus sutvirtinamuosius. Šis festivalis yra puiki šventė sutvirtinamiesiems – programos užbaigimas ir išsiuntimas būti liudytojais.“ Vėliau A. Lukaševičius kvietė tikybos mokytojus dalyvauti kasmetinėse rekolekcijose,  pasirinkti tas, kurios būtų vedamos profesionaliai, su dvasine programa,  maldos laiku, asmeniniais dvasiniais pokalbiais.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, kuri padėkojo mokytojams ir katechetams už jų nuoširdų darbą  ir pakvietė visus dalyvauti gegužinėse pamaldose Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, jungiantis bendroje maldoje už šeimas.

Padėkos už mokslo metus šv. Mišių liturgiją papuošė Pal. J. Matulaičio parapijos mokytojai ir jaunimas.

Savo homilijoje mons. Vytautas Grigaravičius  kalbėjo: „Meilė ir džiaugsmas – du neatsiejami faktoriai, kurie teikia žmogui tikrąją laimę. Įprastas krikščionio gyvenimas yra kupinas džiaugsmo. Jei to nėra, vadinasi žmogus prarado pirmines vertybes, kurios turėtų būti jo gyvenimo pamatas. Džiaugsmas kyla tik ten, kur atsiveria širdis. Ir tai turėtų būti tada, kai mes dalyvaujame šv. Mišiose. Bažnyčia moko, kad per Mišias mes dalyvaujame dangiškoje liturgijoje, kurią Dievo akivaizdoje švenčia angelai ir šventieji. Jei mes ateiname palikę savo rūpesčius, sunkias mintis, skaudulius už bažnyčios durų, tai visos problemos praranda savo dydį. Per maldą, giesmę atsiveria širdis ir ji įstengia džiaugtis. Džiaugsmas yra viena iš Dievo dovanų. Ji glūdi žmogaus viduje. Problema tame, kad žmogus per daug rūpinasi tuo, kas aplink jį yra bloga, negera ir neleidžia šiam džiaugsmui išsiveržti į išorę. Mieli mokytojai ir katechetai, kviečiu jus visus džiaugsmingai tarnystei Viešpačiui“ – linkėjo ir kvietė dekanas.

Po šv. Mišių visi Kauno I dekanato tikybos mokytojai ir katechetai susibūrė bendrai nuotraukai prie bažnyčios altoriaus. Konferencija baigėsi šiltu pabendravimu agapėje vaišinantis mokytojų rankomis iškeptais pyragais.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021