Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Advento giesmės (2007-12-05)

Paskelbta: 2007-12-10

 

Pirmasis Advento trečiadienis pagyvenusių žmonių sambūrio popietėje buvo skirtas tam prasmingam laukimo metui, kada kiekvienam dera pamąstyti, susikaupti, laukti ir ruoštis Šv. Kalėdoms.

Buvo labai miela, kad sambūrio popietėje dalyvavo mūsų bažnyčios choristės - Janina Liaugaudienė, Veronika Chaladauskienė, Marija Vilkaitė, Albina Adomonienė, Elena Misevičienė. Jos mums pagiedojo ne vieną giesmę ir visi susirinkusieji kartu su jomis giedojo. Taip pat klausėmės mums nepamirštamo kardinolo Vincento Sladkevičiaus homilijų, skirtų Šv. Kalėdoms. Popietę nuskaidrino ir Teresėlės Varnagirienės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės, eilėraščiai „Kalėdų malda“, „Kalėdinė viltis“ ir kiti.

Atrodo, kad visi dalyvavusieji popietėje ir prie vienos Advento žvakės pajuto susikaupimo ir laukimo nuotaiką .

                                                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021