Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Blogį nugalėkime gerumu (2012-05-27)

Paskelbta: 2012-05-30

 

Ar šie šventi Palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžiai pasibels į kiekvieno širdį?  Kaip gyventi to šūkiu? Apie tai ir išgirdo susirinkusieji konferencijų salėje po šv. Mišių Sekminių sekmadienį.

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pasidalino mintimis apie pal. Jurgį Matulaitį ir kvietė labiau jį pažinti. Šiemet   arkivyskupo mirties 85-osios metinės ir 25 metų sukaktis, kai paskelbtas Palaimintuoju.

 Ne vieną Palaimintojo  gyvenimo puslapį atvertė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo Viktorija, pasakodama  apie jo vaikystę ir jaunystę, apie gyvenimą ir kančią, apie pašaukimą  ir darbus, ką liudija arkivyskupo daiktai, rankraščiai, kokį didį testamentą  jis mums paliko. Kaip sakė sesuo Viktorija, - pažinti Palaimintąjį Jurgį Matulaitį šiandien labai svarbu, reikalinga ir priminė Jono Pauliaus II žodžius, kad šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu.

Neužmirštami ir prasmingi arkivyskupo Jurgio Matulaičio žodžiai: „Malda, darbas dėl Dievo ir vargai su kentėjimais dėl Bažnyčios išvien susipynę visą mano gyvenimą tesudaro.Tebūna man pavyzdžiu pats Kristus“.     

     Rima LipšienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021