Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Saulės” gimnazijos „Paskutinio skambučio” paminėjimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2012-05-30)

Paskelbta: 2012-05-31

 

Gegužės 30 d.  į paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią rinkosi Kauno „Saulės” gimnazijos abiturientai ir pedagogai. Šį gražų gegužės rytą, 10.00 val. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias, kurios buvo skirtos gimnazijos abiturientams paskutiniojo skambučio proga. 

Prie bažnyčios durų mokytojus ir abiturientus pasitiko jauniausieji gimnazijos mokiniai -  devintokai, įteikdami po žvakutę, kurią kvietė uždegti savo intencija prie altoriaus, kad kiekvienas mokinys, ar mokytojas galėtų išsakyti Dievui savo svarbiausius gyvenimo tikslus, puoselėjamas viltis dėl būsimų egzaminų ir abiturientų gyvenimo kelio pasirinkimo. Kiekvienam šiose šv. Mišiose dalyvavusiam abiturientui buvo įteikti lapeliai su tikybos mokytojos pasveikinimu ir palinkėjimu  - visuomet laikyti atvertas širdis Kristui. Mokytojams buvo įteikti maldos lapeliai, skirti maldai už savo mokinius.

Mokiniai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje: skaitė skaitinius, meldė Dievo malonės ir palaikymo jų būsimam gyvenimo kelyje, giedojo psalmę. 

Mons. Vytautas Grigaravičius savo homilijoje kalbėjo: „Žmogaus gyvenimo kelio pasirinkimas, svajonių išsipildymas, priklauso nuo to, kokiomis pamatinėmis vertybėmis jis vadovaujasi. Tik bendrystėje su Dievu žmogus atranda Dievo duotą planą, kuriame dvasinis žmogaus gyvenimas yra suderinamas su medžiaginiu.

Monsinjoras priminė italų rašytojo ir kunigo saleziečio Bruno Ferrero pasakojimą „Dvi sėklos”: „Šio pasakojimo moralas kalba apie neretai pasitaikančias dvejones, įnešančias nepasitikėjimą savimi ir tik leisdami Dievui vesti save už rankos ir pasitikėdami Jo Apvaizda, jaunuoliai atranda tikrąjį savo pasirinkimą gyvenime”- kalbėjo klebonas.

Baigdamas savo homiliją klebonas abiturientams palinkėjo Dievo malonės jų gyvenime, gerai išlaikyti egzaminus ir visada būti dėkingiems savo tėvams ir mokytojams. 

Atnašų procesijoje mokiniai, dėkodami už nuolatinį jų dvasinio gyvenimo palaikymą, bendrystę su gimnazijos bendruomene, bažnyčiai dovanojo gimnazijos direktorės Aldonos Sellienės paruoštą šimtalapį.

IV e gimnazijos klasės mokiniai nešė gėles, kurios buvo skirtos amžinybėn išėjusio jų mylimo auklėtojo, tikybos mokytojo Tomo Žemaičio atminimui.

Po Šv. Mišių gimnazijos bendruomenė pakvietė parapijos kleboną dalyvauti paskutiniojo skambučio paminėjimo šventėje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021