Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Baigiamasis 2011 - 2012 m. projekto „Dialogas - Žodis ir spalva“ renginys (2012-06-03)

Paskelbta: 2012-06-05

Birželio 3 d. vyko   tradicinio projekto  „Dialogas – Žodis ir spalva“ uždarymas.

Renginį pradėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Monsinjoras  padėkojo visiems  aktoriams, menininkams, kurie nuoširdžiai prisidėjo  prie to, kad Bažnyčia būtų ne tik maldos vieta, bet ir kultūros, meno bei sielos atgaivos vieta. 

Dėkojo tikintiesiems, kurie kiekvieną sekmadienį neskuba namo, o ateina į renginius.  Aktoriui būtų labai nejauku, jei čia susirinktų vos keletas žmonių.

Dėkojo šio projekto rėmėjams, ypač LR  Krašto apsaugos ministrei Rasai Juknevičienei, kuri prieš pora metų buvo net kritikuojama už tai, kad remia šį projektą.

Aktorius Egidijus Stancikas padėkojo monsinjoriui, Pastoracinei tarybai, kurių  dėka ši erdvė buvo atvira gėriui ir džiaugsmui. 

Padėkos raštais buvo apdovanoti menininkai, kurie neatlyginamai rengė savo darbų parodas.

Aktorius Tomas Erbrėderis ir grupė Šv. Mato mokyklos moksleivių padovanojo žodžio, judesio, ritmo, muzikos ir vaizdo spektaklį „Jėzus Didžėjus“.  Paprastai žodis „didžėjus“ susijęs su jaunimo pasilinksminimu, tačiau kalba eina apie Dieviškąjį Jėzų, kuris yra mumyse.

Per pusvalandį išradingai buvo perteiktas žmogaus gyvenimas, kuris be Dievo yra beprasmis, besiblaškantis, teikiantis vien skausmą. 

Reginį  apjungė aktoriaus Tomo prasmingi žodžiai:

 -Tavo maldos šiluma leido dirstelėti į amžinuosius dalykus...Tik atsižadėjimo grūdai pasėti dirvoje atgimsta naujam gyvenimui...Patikima ramybė nekrisdavo į akis, tačiau  pripildydavo mūsų namus...Kuo ilgiau gyvenu, tuo labiau jaučiame Tavo esybę auste įaustą į mūsų gyvenimą...Žinau, kad manęs lauki... Žinau, kad visada esi šalia...Žinau, kad visada atleidi... Tu savo gailestingumu išgydei mano sopulius, išlaisvinai nuo prisirišimo prie  netikrų vertybių...

Nuoširdūs ačiū aktoriui Tomui Erbrėderiui  už šį mini spektaklį, kuris ne tik praturtino, atgaivino sielą, bet privertė ir susimąstyti – kur mes skubame, kur mes bėgame, ką tuo tikimės laimėti?!

Aktorius E. Stancikas dėkodamas šiai nuostabiai jaunai grupei pasakė: „Norėjau šias gėles įteikti kiekvienam asmeniškai (rankose laikė puokštę rožių), tačiau nusprendžiau nunešti jas prie Jėzaus Širdies (prie presbiterijoje esančio Jėzaus Širdies paveikslo)  ir paprašyti, kad Jis laimintų jus visuose gyvenimo keliuose“.

Visų tikinčiųjų vardu linkime aktoriui Egidijui Stancikui sveikatos, neblėstančio entuziazmo ir Dievo pagalbos, kad rudenį naujai suskambėtų žodis, muzika ir kūryba.

Fotoalbumas  „Dialogas - Žodis ir spalva“ 2011 - 2012 metai

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021