Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligriminė kelionė į Žemaitiją (2012-06-09)

Paskelbta: 2012-06-12

 

Birželio 9 d. ankstyvą rytą  nuo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios pajudėjo autobusas. Į kelionę vyko Kauno Rotary klubas „Romuva“, keletas parapijos narių, dvasios vadovas  mons. Vytautas Grigaravičius.

Rotarietė Regina Navickienė pasakojo apie pakelėje įsikūrusius miestelius, greitkelio Vilnius Klaipėda atsiradimo istoriją. Gediminas Raudonis prisiminė kaip buvo gautas Maskvos leidimas šiam greitkeliui nutiesti. Biologijos bei geologijos mokslų daktaras Arūnas Kleišmantas dalijosi mintimis apie Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos paveikslo ir apskritai apie bažnytinių ikonų atsiradimą, tapybos meną.

Mons. Vytautas kelionės pradžioje palinkėjo geros nuotaikos, praturtėti ne tik žiniomis, bet ir siela,  plačiai pasakojo apie Žemaičių Kalvariją.

Pakeliui sustojome Rietave, aplankėme Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Bažnyčioje vyko šv. Mišios, tai tylomis apžiūrėjome, pasimeldėme ir vykome toliau.

 

Žemaičių Kalvarijoje  Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje monsinjoras  aukojo šv. Mišias, jam koncelebravo bažnyčios vikaras kun. Andrius Eidintas.

Komentuodamas dienos Evangelijos pagal Morkų (Mk 12,38-44), dekanas kalbėjo, kad šios dienos Evangelija kalba mums apie žmogaus puikybę, nuo kurios nėra apsaugotas joks žmogus ir apie duodamą auką. Ji turi būti nuoširdi, duodama iš meilės žmogui.

Po šv. Mišių miestelio mokytojas  papasakojo apie bažnyčią, palydėjo iki 18-osios, Jėzaus Kristaus nukryžiavimo koplyčios. Pakeliui parodė poeto V. Mačernio žuvimo vietą, namelį, kuriame gyveno poetas. Trumpai papasakojo apie poeto gyvenimą ir žūties aplinkybes.

Iš Žemaičių Kalvarijos važiavome į Akmenę. Ten aplankėme unikalų drugelių, akmenų ir religinių reikmenų muziejų. Tai privačių asmenų kolekcijos, apie jas išsamiai papasakojo muziejaus vedėja.

Toliau kelionė tęsėsi į Naujosios Akmenės akmens skaldos karjerus, iš kur gaunama žaliava Akmenės cemento gamyklai, veikiančiai nuo 1962 metų. Lydinti vietinė darbuotoja atkreipė dėmesį, kad sovietmečiu reikėjo karjerus užlyginti ir ten dabar stūkso tankūs miškai. Šiais laikais išlyginti nereikia, todėl įspūdingai atrodė didžiuliai kalnai ir gilios duobės, kuriose kaupėsi vanduo. Kai karjeras bus uždarytas čia susidarys vandens telkiniai.

Baigiantis kelionei monsinjoras pravedė mąstymą apie Kristaus Kūno ir Kraujo šventę, Eucharistijos įsteigimą, būtinumą šventą dieną skirti Dievui.

RK “Romuva” prezidentas Ramūnas Noreika visų vardu padėkojo kelionės organizatoriams už puikiai suorganizuotą kelionę, klebonui už dvasingumo pamokas.

Kupini naujų žinių, pažinčių, pasisotinę grožio, truputį pavargę, bet laimingi grįžome namo.

 Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021