Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečiuose vienuolis kapucinas tėvas Luk Wouters (2012-06-19)

Paskelbta: 2012-06-20

Birželio  19 d.  mūsų parapijoje lankėsi neeilinis svečias - tėvas Lukas (Luk Wouters) iš Belgijos.

Tėvas Lukas  - vienuolis kapucinas, baigęs mokslus  Briugėje (Brugge), po šventimų išvažiavęs į misiją Pakistane.  Ten ištarnavo apie 30 metų, dabar kunigo pareigas eina Meersel-Dreef bažnyčioje (Belgijoje, netoli Olandijos sienos).

 

Tėvas Lukas yra žinomiausias Belgijoje ir Olandijoje kapucinų vienuolis bei kunigas.

Yra sakoma, kad ten jis žinomas daug labiau negu tėvas Stanislovas Lietuvoje. Į jo Mišias savaitgaliais susirenka virš dviejų tūkstančių žmonių ne tik iš miestelio, bet ir iš kitų Belgijos miestų bei Olandijos. Jis be galo charizmatiška asmenybė, humoras, tolerancija, vidinis džiaugsmas trykšte trykšta ir persiduoda aplinkiniams.

18.00 val. tėvas Lukas kartu su kun. Nerijumi Šmerausku  aukojo šv. Mišias.

Homilijoje tėvas Lukas kalbėjo, jog kuo daugiau sutinki žmonių gyvenime, tuo labiau įsitiki, kad yra tik vienas Dievas. Būtų taip nuostabu, kad visas pasaulis melstųsi į vieną Dievą, sakydami: „Tėve mūsų“ ir, kad Dievas visus mus laimintų.

Šv. Mišių auką pagyvino kanklių muzika. Kankliavo kartu su tėvu Luku iš Šiaulių atvykusi Kristina Kuprytė. Ji ir vertėjavo susitikime.

Po šv. Mišių nemažas būrelis atskubėjo į konferencijų salę artimesniam pabendravimui. Svečias trumpai papasakojo apie save - kas jį paskatino, vos baigus kunigystę, išvykti misijoms į Pakistaną, kur gyvena tik dešimt  procentų krikščionių, o kiti  - musulmonai. 

Jam misionieriaujant buvo pastatyta mokykla krikščionims, bendrabutis iš toliau atvykusiems. Dėka vienuolio Luko krikščionių vaikams atsirado galimybė baigti ne tik mokyklą, bet ir siekti aukštesniojo išsilavinimo, kas anksčiau nebuvo įmanoma.

Po prisistatymo užsimezgė diskusija. Susirinkusius domino, kas dėstė mokykloje? (įvairiai, netgi musulmonai); kiek kapucinų vienuolių ? (kai atvyko į Pakistaną (prieš penkiasdešimt metų) buvo apie keturiasdešimt penki, dabar liko tik du); ar visi vienuoliai buvo iš Belgijos? (taip, pusė jų ten palaidota); ar nepatyrė pasikėsinimų? (ne, tuomet nebuvo).

Vertėja Kristina papasakojo atsitikimą, kuris liudija begalinę toleranciją ir žmoniškumą.

Baigdamas susitikimą vienuolis pats papasakojo linksmą istoriją. 

Gyvenimas yra gražus. Tu turi būti laimingas, kas bebūtų - tokia linksma gaida baigėsi virš valandos trukęs susitikimas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021