Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Rekolekcijos moksleiviams (2007-12-14)

Paskelbta: 2007-12-17

 

Šių metų gruodžio 14 dieną 11.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko rekolekcijos vaikams. Jose dalyvavo: Kauno darželio-mokyklos „Rūtelė“, Žaliakalnio pagrindinės mokyklos, L. Karsavino pagrindinės mokyklos, Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokiniai. Mokinius į bažnyčią atlydėjo tikybos mokytojai ir kartu su jais dalyvavo šv. Mišiose.

 Šv. Mišioms mokiniai ruošėsi iš anksto, nes jie norėjo, kad atnašos būtų paruoštos jų pačių ir dalyvavo gerumo akcijoje, taip norėdami išreikšti troškimą ir ryžtą skleisti gėrį, meilę ir viltį. Nupiešė piešinius, kuriuose buvo pavaizduota Prakartėlė, padarė įvairių karpinių.

Šv. Mišių dalyviai buvo labai aktyvūs: visi vaikučiai giedojo giesmeles, Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro auklėtinė skaitė psalmę bei visuotinę maldą, pradinių klasių mokiniai nešė atnašas...
Klebonas mons. V.Grigaravičius  šv. Mišias puikiai pritaikė vaikams. Užmezgė labai šiltą ir artimą bendravimą, net pateikė pavyzdžių iš savo gyvenimo, kuomet buvo panašaus amžiaus kaip Šv. Mišiose dalyvavę vaikai.

Rekolekcijos vaikams buvo labai naudingos. Jos suteikė dvasinės stiprybės, o klebono išsakyti žodžiai padės vaikams tinkamai apsispręsti renkantis teisingą kelią.

                                                     Tikybos mokytoja    M. Račaitė                       

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021