Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Akimirkos iš parapijos namų (Aukštaičių g.) atnaujinimo (2012-09-03)

Paskelbta: 2012-09-03

Vasario 14 d. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius Vilniuje, VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje, pasirašė sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Parapijinė socialinės rizikos asmenų integracijos sistema“ įgyvendinimo. Trišalė projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

Šio projekto lėšomis kovo 01 d. prasidėjęs namo, kuriame buvo raštinė (prie mažosios bažnyčios), atnaujinimas  jau eina į pabaigą, belieka  atlikti  apdailos darbus ir laukti  pašventinimo iškilmės, kuri įvyks rugsėjo 23 d.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021