Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mokslo ir žinių diena parapijoje (2012-09-03)

Paskelbta: 2012-09-03

 

Rugsėjo 3 d. paminklinėje  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios skirtos naujų mokslo metų šventei paminėti. Ši erdvi parapijos šventovė prisipildė jaunų žmonių šurmulio ir vos talpino Kauno „Saulės“ gimnazijos, J. Jablonskio vardo gimnazijos, V. Bacevičiaus  pradinės mokyklos moksleivius, mokytojus, mokyklų vadovus ir tėvus. Šv. Mišias aukojo Kauno I dekanato dekanas parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

 Savo homilijoje  dekanas pabrėžė: „Žmogus gyvendamas be tikėjimo džiaugsmo visiškai praranda Dievo malonę ir netgi savo gebėjimus. Kiekvienas esame apdovanoti dieviškąja energija, kurią turime  pažadinti, išskleisti ją priimant visas Kristaus mums siūlomas vertybes. Linkiu visiems augti savo tikėjime ir priimti mums teikiamas Dievo dovanas.“ (homiliją žr.)

 Švęsdami šiose šv. Mišiose mokytojai ir mokiniai dalyvavo liturgijoje – skaitė skaitinius, nešė atnašas. 

„Saulės“ gimnazijos gimnazistai, pradėdami naujus mokslo metus, nešė aukurą, kuris skirtas mokslo šviesai įžiebti ir garbingai sutikti šiuos Tikėjimo metus, kaip Dieviškos šviesos šaltinis ir paskatinimas jaunimui gilinti  ir stiprinti savo tikėjimą, bus saugomas gimnazijos tikybos kabinete, kuriame nuolatos buriasi jaunimas.

Į gimnazijas ir mokyklas įsijungusiems naujiems moksleiviams buvo skiriamos subrandintų varpų puokštelės, kad moksleiviai brandintų savo mokslo žinių aruodus mokydamiesi Prisikėlimo parapijos gimnazijose ir mokyklose. Jos buvo įteiktos šių mokslo įstaigų vadovams, kurie mons. Vytauto Grigaravičiaus kvietimu, po šv. Mišių pasveikino visus su naujais mokslo metais ir palinkėjo gražių pasiekimų siekiant mokslo žinių.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021