Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Adventinė popietė vaikams (2007-12-16)

Paskelbta: 2007-12-19

 

 Gruodžio 16 d., sekmadienį Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko Adventinė popietė vaikams, besiruošiantiems priimti Pirmąją Komuniją, ir jų tėveliams.

Pasibaigus vaikų Šv. Mišioms, visi sugužėjo į konferencijų salę. Mokytojos skubėjo puošti salę vaidinimui, mamos ruošė vaišių stalą, visi susirinkę padėjo kaip galėjo.

Šventinė popietę dovanojo K. Griniaus mokyklos trečiokai, jų mokytojos metodininkės Rita Aleksandravičienė ir Valerija Paleckienė. Šventę pradėjo mokytoja ses. Birutė Matusevičiūtė, sveikindama visus susirinkusius su artėjančia Kristaus Gimimo švente ir linkėdama šiuo Advento laikotarpiu atrasti gyvąjį ryšį su Dievu. Priminė, jog svarbiausia ne dovanos, o ryšys su artimaisiais ir su Viešpačiu, kuris gali pakeisti mus ir padaryti laimingais.
                      Po sveikinimo į salę sugužėjo trečiokai, nustebinę puikiu vaidinimu, dailiais kostiumais ir gražiai atliktomis giesmėmis. Jaunieji aktoriai suvaidino Kristaus iškeliavimą iš Betliejaus į Egiptą.   Vaidinimas prasidėjo angelo apsireiškimu Juozapui, o baigėsi plėšikų, kuriuos kelionės metu aplankė Marija, Juozapas ir Kristus, atsivertimu. Plėšikams dingo noras žudyti - visi vieningai nusprendė sąžiningai dirbti ir dorai gyventi. Dėkojo Dievui, kad atsiuntė žmones, kurie be žodžių ir mokymų parodė jų nuodėmes ir sugrąžino į doros kelią. Vaidinimas baigėsi giesme „Džiaugsmingų Šv. Kalėdų“. Giesmes giedojo trečiokai, jiems pritarė susirinkusieji, pianinu grojo mokytoja Valerija.
          Pasibaigus vaidinimui jaunieji aktoriai susirinkusiems dovanojo popierinius angeliukus, kurie visus labai pradžiugino. Vėliau visi drauge vaišinosi atsineštais gardumynais. 
                         Dėkojame mokytojoms, parengusioms nuostabų vaidinimą, puikiai vaidinusiems ir gražiai dainavusiems trečiokams, jų tėveliams, ses. Irenai, Romaškaitei suorganizavusiai šią popietę ir visiems atėjusiems.

Prasmingo Kristaus gimimo laukimo ir džiaugsmingos Jo atėjimo šventės!

                                                                          Monika Inčerytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021