Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos piligrimų kelionė į Šiluvą (2012-09-17)

Paskelbta: 2012-09-17

Rugsėjo 16 d., sekmadienį,  Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai vyko į  Šiluvą, kurioje baigėsi Švč. M. Marijos  Gimimo atlaidai ir pal. Jurgio  Matulaičio metų užbaigimo minėjimas. Šiuose atlaiduose dalyvavo  130 parapijiečių.

Šiluvos bazilikoje 10.00 val. šv. Mišių liturgijai  vadovavęs Kauno I dekanato  dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius homilijoje sakė: „Jėzus permato ir mūsų širdis, žino mūsų mintis ir trokšta, kad mes nuolat pasitikrintume savo tikėjimą, klausdami savęs: ,,Kas man yra Jėzus? Kas yra Dievas? Ką Jis reiškia mano gyvenime?” Monsinjoras kvietė  kantriai nešti savo gyvenimo kryžių, maldomis šlovinti, dėkoti ir garbinti Kristų už neįkainuojama atperkamąją  Jo auką už mus.(Homiliją klausyti: >>)

12.00 val. iškilmingai Eucharistijos  liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Kauno I dekanato kunigai.

Arkivyskupas S.Tamkevičius liturgijos pradžioje kalbėjo: „Šiandien dėkojame Dievui už pal. Jurgio Matulaičio gyvenimą,  džiaugiamės, kad galime žvelgti į jį ir dėtis į širdis jo šūkį „nugalėti blogį gerumu“ bei  prašyti malonės, kad visi žmonės Lietuvoje suprastų, jog blogis nugalimas tik gerumu...

Homiliją sakęs Vilkaviškio vyskupas  Rimantas Norvila rėmėsi pal. J. Matulaičio užrašais. Vyskupas kvietė mokytis pasiaukojamos meilės Dievui, Bažnyčiai ir artimui iš daugybės pasišventusių vyrų ir moterų, tarp kurių yra ir mūsų palaimintasis Jurgis Matulaitis. (homiliją žr.>>)

Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo  visiems dalyvavusiems atlaiduose: „Išsineškite iš Šiluvos į namus šiandien Lietuvai labai reikalingos vilties ir džiaugsmo. Mes, kurie tikime Kristų, turime būti vilties ir džiaugsmo nešėjai“

Atlaidų iškilmė baigėsi Švč. Sakramento pagarbinimu ir ganytojiškuoju palaiminimu.

Parapijos piligrimai pilni įspūdžių, su gera nuotaika ir  dainomis sugrįžo namo.

 

 

                                                      Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021