Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Atnaujintų parapijos namų pašventinimo iškilmė (2012-09-23)

Paskelbta: 2012-09-24

Rugsėjo 23 d. Kauno arkivyskupas  metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, dalyvaujant parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, Kurijos kancleriui mons. Adolfui  Grušui, prel. prof. dr. Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS, mons. teol. dr. Artūrui Jagelavičiui, Marijos radijo direktoriui kun. dr. Kęstučiui Kėvalui, parapijos vikarams kun. Nerijui Šmerauskui bei  kun. Tomui Trečiokui ir  kun. Algirdui Akelaičiui, pašventino atnaujintus Kristaus Prisikėlimo parapijos namus, esančius Aukštaičių g. 6.

Atnaujintose ir veiklai pritaikytose patalpose veiklą vykdys Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyrius, dirbs parapijos referentė - sielovados koordinatorė, veiks AA grupė „Prisikėlimas", parapijos Caritas bei kitos veiklos, kurios bus  susijusios su projekto įgyvendinimu.

Namo kapitalinis remontas buvo finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir yra projekto „Parapijinė socialinės rizikos asmenų integracijos sistema“ įgyvendinimo dalis.

Šio projekto veiklomis yra siekiama padėti į parapiją pagalbos besikreipiantiems socialinės rizikos grupei priskiriamiems asmenims - socialinės rizikos šeimoms, esamiems ir buvusiems nuteistiesiems, ilgalaikėms bedarbėms moterims, alkoholio priklausomybėmis sergantiems, neįgaliesiems bei benamiams, besinaudojantiems nakvynės namų paslaugomis. Norinčius gauti pagalbą nemokamai konsultuos psichologas, numatoma, kad vyks savitarpio paramos grupės.

Artimiausiu metu pradės vykti užsienio kalbų bei kompiuterinio raštingumo mokymai. Taip pat projekto lėšomis bus sudaroma galimybė norintiems ir šiuo metu nedirbantiems tikslinės grupės asmenims įgyti darbinę kvalifikaciją - mokytis profesinio parengimo kursuose. Norintiems mokytis bus siūloma rinktis net iš 57 kvalifikacijų (pradedant dažytojo ir floristo, baigiant vairuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo). Šiuo metu jau vyksta socialinių darbuotojų padėjėjų ir slaugytojų padėjėjų mokymai, kuriuose dalyvauja 23 asmenys.

Visos projekte teikiamos paslaugos bus nemokamos. Numatoma, kad per projekto įgyvendinimo laikotarpį, kuris truks beveik tris metus (iki 2015 m. sausio 26 d.), bus galima padėti apie 200 asmenų.

Informacija apie vykstančius mokymus bei kitas projekto veiklas bus skelbiama parapijos internetiniame puslapyje bei parapijos skelbimuose.

Susidomėjusius (jei norite gauti pagalbą arba savanoriauti) prašome atvykti į mažosiosKristaus  Prisikėlimo bažnyčios raštinę arba kreiptis tel.: 200883 ; 867638333.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021