Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Projekto „Dialogas - žodis ir spalva“ 2012-2013 m. atidarymas (2012-09-23)

Paskelbta: 2012-09-24

Aktorius Egidijus Stancikas su humoru pasisveikino: “Su šventom Velykom!” Jis kalbėjo, kad mūsų susitikimai tarsi saulė dovanoja vidinės šilumos ir suteikė žodį šio projekto įkvėpėjai ir iniciatorei LR Seimo narei Rasai Juknevičienei. „Šie renginiai atgimusioje šventovėje yra gražiausi ir jaukiausi darbai. Palaimintasis Jurgis Matulaitis kvietė blogį nugalėti gerumu, – kalbėjo  Krašto apsaugos ministrė, – tai nežinau, kur labiau tai galima padaryti nei čia, iš kur visada galima išsinešti nors kruopelytę gėrio”. Baigdama trumpą pasisakymą ministrė įteikė aktoriui Egidijui angelo figūrėlę, linkėdama, kad jis saugotų visą bendruomenę.

Mons. V.  Grigaravičius, sveikindamas susirinkusiuosius, atkreipė dėmesį, kad Egidijaus neįprastas pasisveikinimas yra prasmingas, nes Velykos yra Prisikėlimo šventė, o šis projektas kasmet atgimsta iš naujo. Monsinjoras kvietė atrakinti širdis, ir tada pamatysime, kiek daug galima priimti gėrio ir kiek daug jo išdalyti kitiems.

Po sveikinimų Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė pristatė savo knygą “Šešėlis JMM (Maironio gyvenimo meniniai ir biografiniai etiudai)”. Ji sakė, kad šią knygą parašiusi tam, kad žmonės prisimintų Maironį kaip didžią asmenybę ir jį giliau pažintų.

Literatūrinę muzikinę kompoziciją atliko aktorius Egidijus Stancikas ir pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Skambant Šopeno muzikai, aktorius perskaitė Maironio antrąją giesmę iš poemos  “Jaunoji Lietuva”.

Parodų salėje buvo eksponuojama a.a.  tapytojo Vytauto Tamoliūno  tapybos darbai, kuriuos pristatė jo žmona Rimantė.

V. Tamoliūnas buvo žinomas  Lietuvoje ir užsienyje.   Jis visą savo gyvenimą skyrė tarybai. Už kūrybinius pasiekimus pelnė apdovanojimus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Šioje parodoje eksponuojami  tapybos darbai iš šeimos archyvo.  Šiose drobėse autorius atsigręžia į tai, kas meno pasaulyje visuomet buvo paslaptis - į žemiškumo ir dieviškumo esmę, bandydamas įžvelgti pirmapradę visų būties elementų  susipynimą ir begalinį Visatos procesų vyksmą.

„ Esu teptukas Dievo rankose“ mėgęs sakyti tapytojas, bandęs  išgrynintoje savo kūryboje perkelti žiūrovo žvilgsnį nuo realybės prie regimybės, tarsi norėdamas paversti ją kontempliacijos aktu. (R. Tamoliūnienė)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021